SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fastlege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 4518505817

Closing date: 28-08-2022

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Fastlege

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 38 private legekontorer og 192 fastleger i Trondheim.

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette en ny hjemmel ved Kalvskinnet legesenter fra 2022.

Kalvskinnet legesenter er et veldrevet 5-legesenter i Trondheim sentrum. Legesenteret ble grunnlagt i 1992, og bruker journalsystemet CGM Allmenn. Legesenter har et veldig godt arbeidsmiljø, og har stabile, dyktige og erfarne helsesekretærer. Det er gode rutiner for interne møter og deltagelse i internundervisning på senteret. Legene har vært aktive innenfor veiledning av allmennleger og undervisning av medisinstudenter.

Hjemmelen har per i dag 100 pasienter. Det vil gjøres uttrekk fra de andre listene ved senteret, slik at hjemmelen vil ha flere pasienter tilknyttet ved oppstart. Detaljer rundt dette klareres nærere i dialog med de øvrige legene. Ny hjemmelshaver bestemmer endelig listestørrelse selv.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. desember 2022. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden. For mer informasjon, ta kontakt med senterleder Finn Høivik, telefon 926 17 984.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten. Oppstart med redusert liste.
Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ praksis.
Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første halvåret.
Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld.
Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner:
Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:
Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
Personlig egnethet til pasientbehandling
Personlig egnethet til drift av privat legesenter
Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.

Trondheim kommune har per tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hilde Lisbeth Myhre Enhetsleder, phone: (+47) 91112763

Trondheim kommune

er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com