SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 10

Contract type: Tilkalling

Percentage: 0%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 4817966057

Closing date: 11-07-2024

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Oslo kommune on:

Facebook

Vi søker sykepleiere til ekstravakter!

Er du en erfaren sykepleier som søker etter varierte og utfordrende arbeidsoppgaver? Da er du akkurat den vi leter etter!

Hjemmesykepleien i Bydel Ullern søker etter tilkallingsvikarer fortrinnsvis til natt-tjenesten, men også ønskelig til hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten i Bydel Ullern er organisert med tre geografiske avdelinger, herunder Hoff, Bestum og Lilleaker, og har en egen nattjeneste.

Tverrfaglighet er viktig i tjenesten, og du vil samarbeide med andre sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, ergo- og fysioterapeut, farmasøyt, velferdsteknolog og saksbehandlere. Distriktene ønsker å gi helhetlig sykepleie.

Vi jobber etter BOB-modellen og tjenesteutformingen har fokus på brukermedvirkning og mestring. Vi yter tjenester til hjemmeboende i alle livets faser, og kan tilby en variert hverdag.

Vårt kontor ligger sentralt i bydelen, 5 minutters gange fra Smestad T-banestasjon.

Vi er i en utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver. Vi jobber daglig med å fremme hverdagsmestring og har et stort fokus på velferdsteknologi og digitale løsninger slik at brukerne våre kan leve gode liv hjemme, så lenge det er mulig.

Vi samarbeider tett med mestringsteam, saksbehandler og andre faggrupper fra bydelen for å legge til rette for egenmestring i eget liv med fokus på "hva er viktig for deg?".

Hjemmetjenesten yter pleie, omsorg og behandling til bydelens hjemmeboende i alle livets faser og har ansvar for at brukerne i bydelen får trygge tjenester.

Vi fokuserer på kvalitet og kompetanse og har etablert en egen gruppe for fag- og utvikling med blant annet team for alvorlig syke, psykiatrisk sykepleier, velferdsteknolog og farmasøyt.

Vi ser at behovet for helsefaglig utdannelse i tjenesten har blitt større. Dette skyldes ikke bare en økning i antall brukere, men primært en endring i brukernes sykdomsbilde.

Prosedyrene har blitt flere og mer kompliserte, og samhandling med sykehus og fastlege rundt behandling krever bred kompetanse.

Ønsker du å utgjøre en forskjell? Syns du det høres spennende ut å arbeide i andres hjem, hvor ingen dag er lik og brukernes behov er sammensatt og variert?

Da passer du godt inn hos oss. Vi søker etter deg som er faglig sterk, engasjert, blid, omgjengelig og som har lyst til å være med på å utgjøre en forskjell for innbyggerne våre.

Arbeidsoppgaver:

Utføre helse - og omsorgstjenester til brukere i alle aldre i samsvar med gjeldende lovverk, forskrifter, kvalitetskrav og vedtak.
Tverrfaglig samarbeid med de ulike faggruppene i avdelingen.
Tett samarbeid og dialog med brukere, pårørende og andre instanser.
Bidra til å fremme hverdagsmestring og bruk av velferdsteknologi.
Rapportering og dokumentasjon i Gerica i henhold til gjeldende lovverk.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som sykepleier.
Erfaring fra hjemmetjenesten eller tilsvarende felt er ønskelig, men ikke et krav.
Krav om å holde seg faglig oppdatert.
Gode digitale ferdigheter - vi har mange dataverktøy vi bruker daglig.
Krav om meget gode norskferdigheter på høyere nivå, tilsvarende nivå B2.
Politiattest må framlegges før tiltredelse.
Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:
Du må være positiv, omgjengelig og ha godt humør.
Være ansvarsbevisst og komfortabel med å ta selvstendige faglige avgjørelser.
Gode samarbeidsevner og løsningsorientert holdning.
Evne til å ta til seg ny lærdom og omsette det til praksis.
Ha evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukere samtidig som du er tydelig og kan sette grenser.
Fleksibel og positiv til endringer.
Omstillingsevne- og vilje er påkrevet.
Engasjert, ærlig og redelig.
Kunne jobbe i team og samhandle med andre faggrupper.
Personlig egnethet vektlegges i særlig grad.

Vi tilbyr:
Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.
Opplæring og veiledning.
Dyktige og engasjerte kollegaer.
En meningsfylt arbeidshverdag med selvstendige arbeidsoppgaver og spennende utfordringer.
Gode forsikringer og pensjonsordninger i Oslo Pensjonsforsikring.
Bedriftsavtale med SATS.
Sykepleiere avlønnes i lønnsramme 2608, lønnstrinn 30-43 (se Oslo Kommunes lønnsregulativ for mer info) etter lønnansiennitet.

For mer informasjon:

Contact person:

Nina Tonstad Bemanningskoordinator, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com