SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Teamleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 4125640436

Closing date: 29-09-2019

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Teamleder barneteam

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten har vi ledig en fast 100 prosent stilling som teamleder barneteam.

Trondheim kommune er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning,samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjeneste for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barneverntjenester og opplæring.

Omsorgsenheten er en byomfattende enhet som har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet, herunder enslige mindreårige flyktninger, samt LINK og Gartnerhaugen. Enheten har ca 280 ansatte fordelt på ni avdelinger. I enheten har vi en erfaren personalgruppe som besitter god faglig kompetanse med høyt fokus på kvalitet og metodeutvikling. Det legges stor vekt på nettverksarbeid og medvirkning i arbeidet med brukerne. Rosten, avdeling oppfølging, har fra 2018 fått helhetlig ansvar for barn og unge som bor langvarig utenfor hjemmet. Omsorgsenheten har etablert en egen avdeling for ressurs og støtte. Den utlyste stillingen er en del av avdeling oppfølging. Oppgavene vil kunne endres i tråd med endringsprosess og generell utvikling av avdelingen videre.

Teamleder er nærmeste leder for en gruppe ansatte, hvor teamleder skal utøve støttende lederskap for faglig utvikling og mestring i møte med arbeidsoppgavene. Teamleder har avdelingsleder som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver:

Delta i avdelingens lederteam der enhetsmål, lovkrav, etisk standard og nytenking har høyt fokus
Delta i utviklingsarbeid
Sikre saksgjennomgang, veiledning og støtte til de enkelte medarbeiderne i barneteam
Leder barneteamet i gruppeveiledning sammen med psykolog
Delta i krevende møter. vurderinger og beslutninger
Ha et system som sikrer oversikt og status i alle saker

Kvalifikasjoner:
Krav om utdanning som sosionom eller barnevernpedagog
Krav om erfaring fra kommunalt forvaltningsarbeid med særlig vekt på fosterhjemsarbeid
Krav om veilederkompetanse, både i gruppe og individuelt
Evne til struktur og systematikk er et krav
Kunnskap og oversikt over relevante metoder til nytte i veiledning av fosterhjem vektlegges
Gode skriveferdigheter og datakunnskaper vektlegges
Krav om førerkort for bil

Personlige egenskaper:
Du må kunne skape trygghet og bygge tillit til de ansatte og familiene vi jobber med
Du må kunne jobbe både selvstendig og i team
Evnen til nytenking, videreutvikling og samarbeidskompetanse vektlegges
Du må være løsningorientert
Personlig egnethet og lederteamets sammensetning vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:
Bistand fra enhetens Ressurs- og større-avdeling, herunder psykologhjelp
Å være en del av et stabilt og kompetent fagmiljø
Kompetansebygging og videreutdanning i tråd med avdelingens kompetanseplan
Deltakelse i fag- og systemutvikling, med stor takhøyde for nye og fremtidsrettede løsninger
Et hyggelig kontorlandskap med en rolig atmosfære til tross for en travel hverdag
Bred alderssammensetning som rommer både ny kunnskap og lang erfaring
Fleksibilitet og stor frihet til å planlegge egne arbeidsoppgaver
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Stine Elisabeth Jensen Avdelingsleder, phone: +47 952 63 698

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com