SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 4541882465

Closing date: 31-08-2022

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Sykepleier

Ved Saupstad hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier. Stillingen inngår i turnus, med arbeid per tiden hver tredje helg.

Ved Saupstad hjemmetjeneste jobber vi sammen i tverrfaglige arbeidslag. Vi har fire arbeidslag som alle består av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Vi jobber for at brukerne skal få bo lengst mulig i eget hjem ved hjelp av egne ressurser. Vi jobber med brukere med forskjellige behov, noen har et stort hjelpebehov som krever omfattende sykepleierprosedyrer, mens andre klarer seg godt selv.

Vi jobber for å ivareta brukerne på best mulig måte, og det gjør vi best ved å ha en god relasjon til brukere og pårørende. Som sykepleier vil du få en utfordrende og spennende arbeidshverdag, som aldri vil være kjedelig. Du vil følge brukerne tett, og du vil få egne primærbrukere.

Vi er flere sykepleiere og andre ansatte med meget høy kompetanse på forskjellige områder som demens, palliasjon, rehabilitering, psykiatri, kreftbehandling, sår, diabetes, kost og ernæring og lignende.

Vi bruker kalenderplan, det vil si at du har gode muligheter til å påvirke egen turnus.

Du vil få god oppfølging/opplæring. Veiledning og refleksjon vil stå i fokus, og er satt i system.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside

Arbeidsoppgaver:

Som sykepleier i hjemmetjenesten vil du jobbe med helhetlig sykepleie
Du vil jobbe tett opp mot dine egne primærbruker, eventuelt pårørende og fastlege

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier
Gyldig autorisasjon
Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
Gjerne ha relevant videreutdanning
Fortrinnsvis førerkort for bil

Personlige egenskaper:
Du må ha interesse for fagutvikling
Du må kunne jobbe selvstendig, samtidig som du må kunne være en del av et arbeidslag
Du må være med på å skape et godt arbeidsmiljø
Du må være lett å samarbeide med
Du må ha bruker i fokus, og bidra til at brukerne i Saupstad hjemmetjeneste har det bra og trives med den hjelpen de får
Du trives med å jobbe i turnus
Takler til tider en hektisk hverdag
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
God opplæring og veiledning
Et godt arbeidsmiljø
Enheten gir alle nye sykepleiere opplæring sammen med en mentor-sykepleier
Stort faglig fokus
Oppfølging av avdelingsleder
To fagdager pr. år
Mulighet for faglig påfyll gjennom kommunens egne kurs
Godt tverrfaglig samarbeid
En spennende og utfordrende arbeidshverdag

Enheten har helårsplaner med mulighet for stor påvirkning til egen arbeidshverdag og fritid
Kan få økonomisk hjelp til ervervelse av førerkort for bil
Muligheter for lokale lønnstillegg ut i fra ansvarsoppgaver
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Terje Eidsvaag Enhetsleder, phone: (+47) 91112573

Trondheim kommune

er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com