SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 4540585303

Closing date: 29-08-2022

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Prosjektleder veg

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stilling som prosjektleder veg.

Vil du være med på å lede noen av de viktigste byutviklingsprosjektene i Trondheim? Vi er på jakt etter en dyktig prosjektleder som ønsker å lede spennende og utfordrende vegprosjekter. Prosjekter som vil prege bybildet i Trondheim i mange tiår framover.

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Enheten har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, grønnstruktur, renovasjonsanlegg, veger, vann- og avløpsanlegg.

I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse. Kommunalteknikk har 90 ansatte, et stort og kompetent tverrfaglig miljø som hver dag jobber med å gjøre byen bedre.

Kommunalteknikk Veg har ansvaret for prosjektgjennomføring av nye anlegg på kommunale veger i hovedsak finansiert av Miljøpakken. Dette gjelder veger, sykkelanlegg, trafikksikkerhetstiltak og anlegg for kollektivtrafikk. Vi står foran en stor satsning på sykkel og gange, noe som betyr flere store og interessante prosjekter for oss.

Arbeidsoppgaver:

Som prosjektleder får du ansvar for å følge opp veg- og infrastrukturprosjekter fra reguleringsplan fram til ferdig bygd anlegg.
Du kontraherer og styrer konsulent i detaljprosjektering og har dialog med berørte naboer, eksterne etater og andre enheter i kommunen.
Du har ansvaret for prosjektet i gjennomføringsfasen, der du samarbeider tett med byggeleder om oppfølging av entreprenør.
Du blir en del av vårt team med dyktige og erfarne prosjektledere som er rause på kompetansedeling.

Kvalifikasjoner:
Utdanning på masternivå innen relevante fagretninger, men ingeniører med lang og relevant praksis eller tilleggsutdanning kan også søke.
Utdanning primært innen bygg og anlegg eller veg, jernbane og transport.
Vi ønsker at du har prosjektlederkompetanse og relevant erfaring, men er du den vi leter etter, er ikke det avgjørende.

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø.
Gode muligheter for faglig utvikling.
Konkurransedyktig lønn.
En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet, der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
En aktiv velferdsgruppe.
Gode velferdsordninger.

Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Sissel Herstad Avdelingsleder, phone: +47 98045415

Trondheim kommune

er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com