SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Overlege

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Sandnes

Employer: Helse Stavanger HF

Reference: 4330228857

Closing date: 01-02-2021

Apply for the job here.

Visit our home page.

Overlege i rus og avhengighetsmedisin

Ruspoliklinikk ung Sandnes er en poliklinikk som gir tilbud om tverrfaglig spesialisert rusbehandling til unge voksne fra 15- 30 år med alvorlige/og eller mindre alvorlige rus og psykiske vansker.

Vi har nå behov for en ny overlege. Har du annen spesialitet eller ønsker å ta spesialisering innen rusmedisin, er du også velkommen til å søke. Med stillingen følger det forskningmuligher, om det re ønskelig, der du kan delta i institutt for Rusmedisin ved UiB og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)

Arbeidsoppgaver:

Pasientrettet arbeid i poliklinikken og delta i utredning og diagnostisering sammen med tverrfaglig sammensatt team
Medisinsk og faglig ansvarlig for medisinsk behandling i polklinikken
Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
Samarbeid med kommuner og andre deler av spesialisthelsetjenesten
Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring

Kvalifikasjoner:
Autorisasjon som spesialist innen rus og avhengighetsmedisin. Andre spesialiteter kan også vurderes
Beherske norsk muntlig og skriftlig
Gode skriftlige domkumentasjonsevner
Ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
Ønskelig med relevant kunnskap yrkeserfaring og klinisk erfaring
Ønskelig med erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og /eller forbedringsarbeid
Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2 -nivå.
Ambulant tjeneste kan forventes
Andre oppgaver kan tilkomme

Personlige egenskaper:
Høy motivasjon for pasientgruppen og deres pårørende
Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner, yrkesgrupper og forvaltningsnivå
Gode kommunikasjonsferdigheter
Fleksibel, strukturert og målrettet
Godt humør er en fordel
Personlig egnethet til bli vektlagt

Vi tilbyr:
Et stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterk vekt på kvalitet og brukerperspektiv
Faglig og personlig utvikling
Nært og godt samarbeid med andre avdelinger, klinikker og kommuner i vårt nedslagsfelt
Deltakelse i rusmedisinsk forum og et kollegium av leger
Gode muligheter for forskning.
Støtte og finansiering under spesialisering
Dekning av flytte/pendlerutgifter etter avtale
Lønn etter avtale
Arbeidstid på dagtid hverdager
Medlemskap i KLP med gode forsikringsavtaler
Gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til:

Contact person:

Mette Idsøe Leder, phone: +47 41216031
© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com