SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lege/Medeier

Percentage: 100%

Location: Hjemmekontor - Egen praksis

Employer: Helse Privat

Closing date: Snarest

Apply for the job here.

Visit our home page.

Lege/Spesialist/Medeier - Bli med å utvikle fremtidens helsetjeneste!

Helse Privat AS søker medeier som ønsker å være med på å påvirke, samt utvikle fremtidens helsetjeneste, i Skandinavia. Du er spesialist eller lege med norsk autorisasjon og minimum 1 års erfaring fra allmennmedisin.

Du er en som liker utfordringer, teknologi og prøve ut nye arbeidsmåter. Du er dynamisk og har evnen til å se løsninger og muligheter. Du er faglig dyktig, har gode kommunikasjonsevner, er flink med mennesker og forstår viktigheten av å bidra til gode pasientmøter. Skulle du ha egen praksis er det ingen ulempe.

Du skal ha ansvar for at tjenesten er medisinskfaglig forsvarlig. Du vil i oppstartsperioden utføre videokonsultasjoner med pasienter via tjenesten, etter samme vilkår som andre leger på systemet. Du vil deretter benytte mer tid til å rekruttere nye leger som foretrekker en fleksibel arbeidstid, og som selv kan bestemme hvor og når de vil jobbe, alt. som et supplement til deres egen praksis ifm. ledig kapasitet.

Om oss:

Helse Privat ønsker å bidra i utviklingen for en friskere befolkning ved å tilby digitale helsetjenester. Vårt mål er å gjøre det enklere for folk å få legehjelp når de selv ønsker det, uavhengig av bosted.

Vi ønsker i tillegg til å tilby legehjelp ved sykdom å sette fokus på forebyggende helsearbeid for å bedre folkehelsen.

Ved å ta helsesjekk via blodprøver har man mulighet til å oppdage helserisikoer før det eventuelt gir symptomer, og man får da et bedre beslutningsgrunnlag for å gjøre eventuelle endringer i livsstil for å forbedre egen helse, både på kort og lang sikt. Helsesjekk via blodprøver gir muligheten til å se forandringer over tid, slik at man tidlig kan oppdage utvikling, tendenser og avvik.

Leger i primærhelsetjenesten opplever at mange ønsker å ta regelmessige helsekontroller og deriblant også blodprøver. Folk ønsker i dag å få mer informasjon om og kontroll på sin egen helsetilstand, og de ønsker å følge med på sin helseutvikling over tid.

Det offentlige helsevesenet skal imidlertid prioritere syke folk, og de skal prioritere på grunnlag av symptomer eller sykdom som allerede eksisterer. Ved stor pågang av friske folk som ønsker helsesjekker vil dette hindre syke pasienter med mer akutte legebehov. Ved å tilby folk disse tjenestene hos oss kan vi bidra til å frigjøre kapasiteten i den offentlige helsetjenesten.

Vi ønsker ikke å erstatte fastlegen, men vi vil være et godt supplement. Noen sykdomstilstander vil kunne kreve mer avansert utredning og langvarig oppfølging, og i slike tilfeller er man best tjent med et langvarig lege-pasient-forhold/oppfølging hos fastlegen.

Vi ønsker å gi folk muligheten til selv å bestemme når de ønsker legehjelp - uavhengig om de trenger hjelp ved pågående sykdom eller med mål om å forebygge sykdom.

Stillingsbeskrivelse:
Bli medeier og vær med å forme fremtidens helsetjenester
Få verdifull erfaring med telemedisin og e-konsultasjoner
Du jobber via Helse Privat sin plattform. Journaler føres i godkjent elektronisk pasientjournal


Kvalifikasjoner:
Godkjent norsk autorisasjon som lege / spesiallege
Erfaring fra legekontor i Norge og rett til trygderefusjoner
Beherske et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig
Faglig strukturert, engasjert og pålitelig
Være en pådriver og en liten grûnder
Førerkort

Vi tilbyr:
Betingelser: Etter nærmere avtale
Gode faglige utviklingsmuligheter
Være med å utvikle ditt eget selskap innen fremtidens helsetjenester, i Skandinavia
Varierte og spennende dager i samarbeid med erfarne og kompetente kollegaer og medeiere

Virker dette interessant? Spørsmål kan rettes til:

Contact person:

Daglig Leder Marthin Evensen, email: Click here
© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com