SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Overlege

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Kongsberg

Employer: Vestre viken

Reference: 3554649832

Closing date: 25-10-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Overlege

Kongsberg sykehus er en del av Vestre Viken, og innehar akuttfunksjon innen indremedisin, gynekologi og ortopedi. I tillegg er det aktivitet på dagtid på kirurgisk avdeling. Medisinsk avdeling i Kongsberg er organisert som en egen avdeling i Klinikk Kongsberg sykehus.

Legestaben består i dag av 9 overleger med ulike grenspesialiteter. I tillegg har avdelingen 8 stillinger for leger i spesialisering (LIS) og 6 turnusleger/LIS1.

Som overlege på medisinsk avdeling inngår man i 7-delt tjenesteplan som tertiærvakt bak LIS. Man har tilstedevakt frem til kl 19 på hverdager og kl 16 i helg.


Legene på medisinsk avdeling har ansvar for inneliggende indremedisinske pasienter på en observasjonspost, 2 indremedisinske sengeposter og intensivavdelingen. Slag-/geriatrienhet og palliativ enhet er organisert inn under hver sin sengepost. I tillegg har avdelingens en dialyseenhet og medisinsk dagbehandling.
En stor del av overlegene sitt arbeid foregår på medisinsk poliklinikk.

Vi har ledig fast 100 % overlegestilling - tiltredelse etter avtale:

Vi søker etter spesialist i indremedisin, fortrinnsvis med grenspesialisering innen lungesykdommer. Stillingen blir ledig fordi 1 av våre 2 lungeleger snart går av med pensjon. Indremedisiner med kort tid til ferdig spesialist eller med klinisk kompetanse innen lungemedisin oppfordres også til å søke.

Avdelingen er godkjent gruppe II utdanningsinstitusjon 1,5 år for lungesykdommer og har også 1 lege i spesialisering. Lungemedisin er et høyt prioritert område ved avdelingen og vi ønsker en engasjert kollega som ønsker å bidra til å utvikle tilbudet ytterligere.

Avdelingen er også interessert i søkere med annen grenspesialisering, særlig innen gastroenterologi og kardiologi.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon

Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Relevant erfaring fra sykehus.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsegenskaper

Selvstendig

Resultatorientert

Fleksibel

Engasjert

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Et godt arbeidsmiljø med fokus på fagutvikling.

Lønn og arbeidsbetingelser i hht. gjeldende overenskomst

Høyt faglig nivå

Utfordrende og variert arbeid

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Janne Berit Mandelid Avdelingssjef, phone: +47 32 72 53 96, cell: +47 950 08 249

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com