SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Helsesekretær

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 80-100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3469123699

Closing date: 20-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Ledige stillinger for helsesekretær / sekretær ved Drammen sykehus

Avdeling for nevrologi, revmatologi og reHabilitering ved Drammen Sykehus har ledig to stillinger:

Fast 100% stilling som helsesekretær / sekretær
Vikariat i 80% stilling som helsesekretær / sekretær ut 2017, med mulighet for forlengelse

Om stillingen:

Arbeidssted blir hovedsakelig ved revmatologisk seksjon og vi søker deg som er proaktiv, selvstendig og dyktig innenfor koordinering og logistikk.

På vår seksjon for revmatologi har vi et tett samarbeid mellom sekretærer, leger og sykepleiere for å gi pasienter best mulige helsetjenester i et stadig mer komplisert og sammensatt bilde. Dette gjør at vi har behov for sekretærer som i tillegg til ordinære merkantile helsesekretæroppgaver også må utføre koordinering av pasientutredninger, forskningsstudier og samkjørte/tverrfaglige behandlinger.

Vi søker deg som er opptatt av forbedringsarbeid og utvikling av nye arbeidsmetoder. Du må like kontroll med rapporter, koding og ajourføring i DIPS.

Det er ønskelig med en kontorfaglig bakgrunn, gjerne helsesekretær, eller annen relevant utdanning. Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad. Jobben krever en stor grad av fleksibilitet, evne til å takle uforutsigbarhet og høyt arbeidstempo. Det kreves en stor grad av selvstendighet, evne til å ta initiativ og gode samarbeidsevner samt ha en helhetlig oversikt.

Vi kan tilby et godt og sammensatt arbeidsmiljø

Avlønning etter gjeldende overenskomst

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Seksjonsleder Bente Bostrøm, phone: +47 92833310

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com