SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fastlege

Number of positions: 2

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Aure

Employer: Aure Kommune

Reference: 261

Closing date: 30-11-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Aure Kommune on:

Facebook
Twitter

Ledige fastlegehjemler med kommunal andel i Aure kommune

Aure kommune har ledig to etablerte fastlegehjemler ved Aure legekontor. Hver hjemmel har max. 1000 pasienter på liste. Til hjemmelen er det lagt 7,5 timers offentlig arbeid. Kontoret har turnuslege. Legetjenesten er organisert i enhet for Helse- og familie, med enhetsleder som nærmeste leder.

Beskrivelse:

Aure legekontor er et ett av to legekontor i kommunen, kontoret ligger i Aure Helsesenter i Aure sentrum.
Legekontoret bemannes med 3 leger, turnuslege og kvalifisert hjelpersonell tilsvarende 3,5 stilling. Det er utarbeidet regler for kollegial fraværsdekning. Legekontoret har gode rutiner. Legekontoret bruker System-X som journalsystem, og har Trinnvis som kvalitetssystem. Det er etablert avtale med NOKLUS om laboratoriearbeid. Kommunen er med i et interkommunalt samarbeid innen miljørettet helsevern via Kystlab. Kommunen stiller med kontor, EPJ system, medisinsk teknisk utstyr og hjelpepersonell mot vederlag i basistilskudd.

Legevakt:
Hjemmelsinnehaveren er forpliktet til å delta i kommunens legevaktordning.
Kommunen har 5 delt daglegevakt (lokal legevakt) hverdager mellom 0800-1530.
Utenom kontortid er det etablert en 11-delt interkommunal legevakt med nabokommunene Halsa og Smøla mellom 1530-0800 på kveld og helg. Under legevakt benyttes eget kontor eller ambulansebåten "Øyvakt," (utstyrt som legekontor). Turnusleger deltar i legevakt.
Beredskapsgodtgjørelse følger bestemmelser i SFS 2305 tilsv. vaktklasse 1.

Kommunal fast stilling:
Den kommunale delstillingen er knyttet til hhv tilsyn ved sykehjem og bokollektiv for demente, skolehelsetjeneste,
inneklima skole og barnehage.

Ønskede kvalifikasjoner:
Til stillingen søker vi lege med spesialisering i allmennmedisin, men andre leger kan søke med forutsetning at de tar slik spesialisering. Dette krever at du enten er i gang med spesialisering, har gjennomført LIS1 eller har godkjent turnustjeneste.
Søkere må ha norsk autorisasjon og må kunne beherske norsk godt skriftlig og muntlig.
Det blir stilt krav om politiattest i tråd med helsepersonelloven.
Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og god kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Ved tildeling av stilling vil også eksisterende leger sine ønsker vektlegges.

Vi kan tilby:
En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
Faglige utviklingsmuligheter
Fokus på tverrfaglig samarbeid
Kommunen kan være behjelpelig med bolig
Kollegial fraværsstøtte
Fantastiske naturmuligheter på både fjell og ved fjord

Annet:
Om søkere ønsker fast ansettelse i kommunen også som fastlege, framfor å etablere seg som privat næringsdrivende,er kommunen åpen for å forhandle om dette.

Søknad sendes:
Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju).

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

Tilsetting skjer i h.h.t. en hver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

For næremere opplysninger:

Contact person:

Jacob Herman Romijn Kommunelege, email: Click here

Contact person:

Geir Nielsen Enhetsleder, phone: +47 41215591, email: Click here

Aure kommune

har vel 3.600 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Sør-Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca 2 timers biltur til Trondheim.

Vi har et allsidig næringsliv med Statoil som den største arbeidsplassen, aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning.

For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 10 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com