SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Vernepleier

Number of positions: 5

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 70-100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3511397112

Closing date: 27-8-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Vernepleiere - Kattem bo- og aktivitetstilbud

Ved Kattem bo- og aktivitetstilbud er det ledig følgende stillinger som vernepleier:

- en fast 100 % stilling med jobbing på dag og kveld, inntil 12,5 timers vakter
- en fast 100 % stilling med jobbing på dag og kveld, utvidet ansvarsområder som primærkontakt og vaktbokansvarlig
- et vikariat i 100 % stilling med jobbing på dag og kveld, ledig fra d.d til 05.11.2017 med muligheter for forlengelse
- et vikariat i 70 % stilling med jobbing på dag og kveld, ledig fra d.d til 07.05.18 med muligheter for forlengelse
- et vikariat i 70 % stilling på natt, ledig fra d.d til 05.11.2017 med muligheter for forlengelse.

Kattem bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester, bistand i hjemmet for voksne med fysisk funksjonshemming, utviklingshemming og mennesker med psykiske lidelser.

Vi er pr. i dag organisert i sju ulike hus med blant annet vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som sentrale yrkesgrupper.

Arbeidsoppgaver:

Stillingene innebærer turnusorganiserte tjenester i hjemmet og bistand til aktiviteter utenfor hjemmet til mennesker med store bistandsbehov og utagerende atferd.
Primæroppgaver som innebærer bl.a. ansvar for å se til at det med utgangspunkt i den enkelte sitt vedtak blir lagt til rette for ett best mulig tjenestetilbud med utgangspunkt i selvbestemmelse og brukermedvirkning ut fra den enkeltes ønsker, behov, ferdigheter og tradisjoner.
I den ene stillingen ligger det også vaktbokansvar. Vedkommende har da et overordnet ansvar ifht innleie og disponering av ansatte.
Tett samarbeid med pårørende, spesialhelsetjenesten og kommunale samarbeidspartnere.
Sikre nødvendig dokumentasjon og god kommunikasjon med aktuelle samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:
Vernepleier
Førerkort klasse B
Gyldig politiattest

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Vernepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Vi søker personer med
Godkjent utdanning som vernepleier

God kjennskap og erfaring i:
- Utfordrende adferd og helse og omsorgstjenesteloven kap.9
- Selvbestemmelse og brukermedvirkning
- Pårørendesamarbeid
- Hygiene/smittevern
- Kosthold/ernæring
- Veiledning av kollegaer

Tilleggskvalifikasjoner:
- Autisme og adferdsanalyser
- Psykisk helsearbeid
- Har evne til å jobbe selvstendig og samtidig evne til samarbeid
- Har stå-på-vilje og evne til fleksibilitet
- Har evne til å jobbe i en til tider hektisk hverdag
- Ivaretar og bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø
- Har tydelige etiske holdninger
- God i skriftlig framstilling, og norsk tale
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Opplæring
En spennende arbeidshverdag
Et godt og kreativt arbeidsmiljø
Et bredt sammensatt og inspirerende fagmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hilde Næbb Avdelingsleder, phone: (+47) 97724096

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com