SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Rektor

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3514698077

Closing date: 27-08-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Rektor - Eberg barneskole

Ved Eberg barneskole er det ledig en fast 100 % stilling som rektor.

Eberg barneskole er en 1–7 skole beliggende på Eberg i Trondheim. Skolen fyller 20 år ved skolestart 2017, og vil i jubileumsåret ha ca 370 elever. Eberg skole har en delvis åpen planløsning. Det er stor grad av samarbeid på trinn og i team. Trinnteamet har felles ansvar for faglig og sosial læring for alle elevene på trinnet. Pedagogisk personale samarbeider også i «fagteam» der hvert fagteam har fokus på et av skolens satsingsområder. Skolen ligger nært friområder, noe som gir gode muligheter for lek og fysisk aktivitet. Det er utstrakt sambruk med SFO i skolens lokaler.

Eberg skoles satsingsområder er:
- Læringsledelse; klasseledelse i relasjon til vurdering for læring og arbeid med sosial kompetanse
- Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og digital kompetanse.
- MAM-prosjekt i samarbeid med Nasjonalt senter for Matematikk i opplæringen
- Satsing på måltid i SFO. Eberg har blitt sertifisert med DEBIO-merket i bronse for sin satsing på økologisk mat.

Skolen har i dag:
367 elever
190 barn i SFO
Totalt 43 ansatte, som utgjør 40 årsverk
tre avdelingsledere (1.-4., 5.-7. og SFO).
100 % merkantil ressurs

Trondheimsskolen har ”Læring i fellesskap” som overbygging for sitt arbeid. Gjennom tilpasset opplæring skal den enkelte elev få utvikle sine muligheter og oppleve et inkluderende læringsmiljø og størst mulig læringsutbytte. God dialog med elever og foreldre er grunnleggende viktig.

Trondheim kommune har et nært samarbeid med forskningsmiljøene ved NTNU, kulturinstitusjoner og næringslivet.

Trondheim kommune vektlegger verdiene åpen, kompetent og modig.

Arbeidsoppgaver:

Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt.
Utdanning i skoleledelse vektlegges.

Utdanningsretning:
Pedagogikk
Ledelsesfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Rektorer i Trondheim kommune skal ha gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen:
- ledelse av lærings- og utviklingsarbeid
- personalledelse og arbeidsmiljøutvikling
- forvaltning og kvalitetsutvikling
- økonomistyring og resultatkontroll
- samspill med elever, foreldre og nærmiljø
- tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Introduksjonsprogram for nytilsatte
Mentorordning
Lederutviklingsprogram
Bydelsbaserte nettverksgrupper
Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
Stor selvstendig myndighet
Innflytelse i strategiske diskusjoner
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Eva Elisabeth Belboe Kommunalsjef skole, phone: +47 917 60 230

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com