SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykolog

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3936213157

Closing date: 21-10-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Psykolog - Barne- og familietjenesten Heimdal

Barne- og familietjenesten Heimdal har for perioden 1. november 2018 - 30. november 2019 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for psykolog tilknyttet Familietiltaket.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester samt gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. BFT skal kartlegge og utrede barns og familiers bistandsbehov samt koordinere og kvalitetssikre aktuelle totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer. Oppgavene er hjemlet i Lov om helse og omsorgstjenester, barnevern og opplæring. Vi skal utnytte vår tverrfaglige kompetanse innen helse, pedagogikk, psykologi, barnevern og sosialt arbeid til beste for barn og unge samt deres familier.

Familietiltaket er et forebyggende og helsefremmende tilbud. Målet er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier, samt fremme barn og unges oppvekstsvilkår. Familietiltak kan tilby barn, unge og deres familier samtaler og ulike former for råd og veiledning både individuelt og i gruppe.

Arbeidsoppgaver:

Helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid rettet mot risikogrupper; innebærer også arbeid i barnevernssaker
Informasjonsarbeid om barns utvikling, læring og psykiske helse til foreldre og kollegaer/samarbeidspartnere
Bedre barns oppvekstsvilkår ved å sikre tidlig intervensjon og styrke foreldrekompetansen
Konsultasjon, veiledning, rådgivning og systemrettet arbeid til skolehelsetjenesten, barneskoler, barnehager m.fl.
Utredning, tiltak og oppfølging
Individ, familie- og gruppebaserte tiltak
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt barn og familier

Kvalifikasjoner:
Godkjent utdanning som psykolog
Praksis fra klinisk arbeid med barn og familier
Ønskelig med erfaring med gruppebaserte tiltak
Kompetanse om barns psykiske helse
Vilje og evne til tverrfaglig samarbeid
Ønskelig med erfaring fra forebyggende arbeid
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Førerkort klasse B

Utdanningsretning:
Psykologi

Utdanningstittel:
Psykolog

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Evne til selvstendig arbeid
Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
Løsningsfokusert
Fokus på friskfaktorer
Personlig egnethet vil vektlegges

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert og spennende tverrfaglig arbeidsmiljø

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Marit Berg Psykologspesialist, phone: +47 916 72 464

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com