SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Fast

Percentage: 80%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 4053964551

Closing date: 22-04-2019

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Lærere

Ved Berg skole søker vi en allmennlærer som kontaktlærer på 7.trinn til en fast 80 prosent stilling med tiltredelse 1. august 2019.

Berg er en barneskole for 1.-7.trinn med 320 elever og 45 ansatte. Vi har 150 barn ved SFO, fordelt på tre baser. SFO har en avdelingsleder og to baseledere. Lederteamet på enheten består av rektor, avdelingsleder skole og avdelingsleder SFO.

På skolen deltar vi i tre satsingsområder. For skoleårene 2018/2020 deltar vi i MAM-prosjektet og følger den nasjonale Språkløypa. Mam, mestring av ambisiøs matematikk, er et utviklingsprosjekt i regi av det nasjonale Matematikksenteret. Her deltar vi i nettverk sammen flere skoler i Trondheim. Prosjektet legger vekt på dialogbasert og undersøkende undervisning. Den nasjonale Språkløypa består av ulike moduler som vi bruker i utvikling av vår lese- og skrivekompetanse. I tillegg deltar lærerne på 1.trinn i prosjektet Tilgang til livet, i regi av det nasjonale Skrivesenteret. Lærerpersonalet er organisert i team og fagseksjoner.

Arbeidsoppgaver:

Ved Berg skole arbeider vi i team. Faste og periodiserte arbeidsoppgaver og utfordringer søkes løst i team/fellesskap. Alle elever er våre elever.
Som kontaktlærer er du ansvarlig for en tett og god dialog med foresatte på trinnet. Vi er opptatt av å skape gode relasjoner til elevene og alle voksne som arbeider til det beste for elevene.

Kvalifikasjoner:
Du er en allmennlærer med fordypning i fagene kroppsøving, norsk og krle.
Du har bred erfaring fra barnetrinnet og fra arbeid som kontaktlærer.
Erfaring fra arbeid med faglig tilpasning er viktig.

Personlige egenskaper:
Vi søker en blid og utadvendt medarbeider med gode evner til samarbeid.
Som lærer ved Berg skole er du opptatt av utvikling, vil delta aktivt i vårt kollektive utviklingsarbeid og i våre fagseksjoner.
Vi søker en lærer som kan identifisere seg med våre verdier, modig og raus.
Vi søker en tålmodig og rolig person som ser på elever og foresatte som en ressurs.
Gode evner til relasjonsbygging, til å fremme elevens stemme og legge tilrette for gode felles opplevelser blir en viktig del av arbeidet.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Et godt lærings- og arbeidsmiljø.
Kort vei til sentrum og ulike læringsarenaer.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Line-Marie Wiken Hatle Avdelingsleder, phone: +47 41557527

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com