SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Kultur- og ungdomsmedarbeider

Contract type: Fast stilling

Percentage: 40%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3839157692

Closing date: 12-08-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Kultur- og ungdomsmedarbeider - Kulturenheten

Kulturenheten har fra august 2018 en ledig fast 40 prosent stilling som kultur- og ungdomsmedarbeider ved Ung kultur Østbyen, Chappa kulturhus.

Kulturenheten jobber for at byens innbyggere skal ha tilgang på kultur i alle livsfaser. Ung kultur har ansvar for drift av Kulturenhetens aktiviteter for ungdom i en bydel, er kontaktpunktet mot andre aktører og samarbeidspartnere innen ungdomsfeltet og skal ha oversikt over ungdomsmiljøet i sin bydel. Samarbeid med frivilligheten og andre aktører om etablering og utvikling av nye møteplasser/fritidstiltak er en viktig del av jobben.

Kulturenhetens ungdomsarenaer skal være attraktive og utviklende mestringsarenaer for sosial og kulturell kompetanse. Ungdom skal ha reell innflytelse og kunne realisere sine ideer. Det skal være møteplasser hvor ungdom opplever trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdighet.

Kulturenheten er en tjenesteutøvende enhet og ansatte innen Ung kultur jobber som regel fast 2,5 kvelder per uke.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer arbeid med ungdom i åpen virksomhet på kveld og helg.
Drift og vedlikehold av musikkavdeling med tilhørende studio og bandrom.
Initiere og utvikle konserter og arrangementer med og for ungdom i nærmiljøet.
Initiere og drifte ulike aktiviteter innen kultur, fysisk aktivitet og matlaging sammen med ungdom.

Kvalifikasjoner:
Erfaring fra ungdomsarbeid og spisskompetanse innen musikk, studio, arrangement som kan brukes i samhandling med ungdom, er ønskelig
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:
Kreativ og ryddig
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
God i team, fleksibel, evne å ta selvstendige avgjørelser
Vi ønsker oss ansatte som er modige, innovative og som liker å jobbe med ungdom
Vi trenger voksne som tør stole på at ungdom kan ha de beste ideene og løsningene, som kan arbeide på unges vilkår
Interesse for flerkulturelt ungdomsarbeid

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En viktig og spennende jobb med ungdom i skjæringspunktet mellom kulturfaglig og sosialfaglig arbeid.
Et arbeidsmiljø med medarbeidere og daglig leder med høy faglig kompetanse.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ane Marte Gjershaug Avdelingsleder, phone: (+47) 47666482

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com