SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Klimarådgiver

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3521527525

Closing date: 27-08-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Klimarådgiver - transport - Miljøenheten

Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger.

Gjennomføring av Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 krever innsats fra hele kommunen og bysamfunnet, innen feltene bygg og energi - transport - avfall og forbruk.

I Miljøenheten er det ledig en fast 100 % stilling som prosjektleder for gjennomføring av kommunedelplan energi og klima. Stillingen er lagt til Avdeling klima og samfunn som har hovedansvar for å koordinere gjennomføringen av kommunedelplanen. Planen består av mange delprosjekter og tiltak. Prosjektlederen skal administrere og koordinere disse, og utvikle og igangsette nye tiltak. Prosjektlederen vil lede en arbeidsgruppe og rapportere til en styringsgruppe på ledernivå. Prosjektlederen vil delvis jobbe direkte ut mot andre enheter og samarbeidspartnere, og delvis gjennom andre klimarådgivere som også fungerer som endringsagenter på vei mot nullutslipssamfunnet.

Miljøenheten har ca 45 ansatte med et bredt ansvars- og kompetanseområde innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning, landbruk og kulturminner. Miljøenheten er organisert under kommunens byutviklingsområde.

Arbeidsoppgaver:

Rådgiving
Prosjektarbeid
Utredning
Kommunikasjon
Nettverksarbeid
Rapportering
Utadrettet arbeid mot bysamfunnet

Kvalifikasjoner:
Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå. Relevant erfaring innen flere av områdene nedenfor kan kompensere for dette kravet.
Kunnskap om miljøvennlige kjøretøy og drivstoff
Kunnskap om miljøvennlige transportløsninger
Kunnskap om klimaendringer.
Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse.
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjons- og formidlingsegenskaper både på norsk og engelsk.

Utdanningsretning:
Samfunnsfag
Allmen- / Natur- / Realfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Du må være utviklingsorientert, strukturert og ha fokus på framdrift.
Du må ha evne til å skape entusiasme og være en god relasjonsbygger.
Vi søker en initiativrik person som både kan samarbeide tverrfaglig og jobbe selvstendig.
Du må ha hjerte for klimasaken.

Språk:
Norsk
Engelsk

Vi tilbyr:
Muligheten til å gjøre Trondheim enda bedre.
Meningsfylte, utfordrende og varierte oppgaver
Tverrfaglig miljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Marianne Langedal Miljøsjef, phone: +47 91760091

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com