SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Helgestilling

Number of positions: 5

Contract type: Fast

Percentage: 20-40%

Work hours: Helg

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 4069076958

Closing date: 19-05-2019

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Helgestillinger Lade bo- og aktivitetstilbud

Lade- bo- og aktivitetstilbud har fra og med 3. juni 2019 ledige fem faste helgestillinger. Dette er stillinger med en stillingsstørrelse på mellom 20 prosent og 40 prosent.

For disse stillinger vil arbeid være lagt til fredag, lørdag og søndag og vil innebære arbeid på dag, kveld og eventuelt natt.

Lade bo- og aktivitetstilbud er en enhet som tilbyr bistand i hjemmet, aktivitetstilbud og avlastningstilbud for personer med fysisk funksjonshemning, ervervet hjerneskade, utviklingshemning, og personer med psykiske lidelser.

Enheten er i dag organisert i flere ulike ”hus” med personalgrupper som er tverrfaglig sammensatt. Sentrale yrkesgrupper er bl.a. vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, fagarbeidere og assistenter.

Arbeidsoppgaver:

Bistå tjenestemottakere i dagliglivets gjøremål
Målrettet oppfølging av tjenestemottakere
Dokumentasjon av tjenestene som gis, samt observasjoner, beslutninger, og beskjeder
Stillingen innebærer turnusorganisert arbeid

Kvalifikasjoner:
Formell helsefagkompetanse, eller i gang med utdanning som gir formell helsefagkompetanse.
Det er ønskelig med relevant erfaring fra tjenesteområdet, og aller helst kompetanse eller relevant erfaring fra det å bistå personer med utviklingshemning, ervervet hjerneskade, autismespekterdiagnose, psykiske lidelser, utfordrende adferd, og/eller epilepsi.
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:
Kommuniserer godt verbalt og skriftlig
Stå-på-vilje og fleksibilitet
Evne til å arbeide selvstendig, men samarbeider også godt sammen med andre
Evne til etisk refleksjon
Positiv og løsningsorientert
Strukturert og ryddig
Personlig egnethet
Engasjement og interesse for tjenesteområdet
Evnen til å stå i en til tider hektisk og uforutsigbar hverdag

Vi tilbyr:
God opplæring
En spennende arbeidsdag
Et kreativt arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Janne Jamtøy Avdelingsleder, phone: +47 99690541

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com