SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Ergoterapeut

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3768350248

Closing date: 06-05-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Ergoterapeut - Lade hjemmetjeneste

Ved Lade hjemmetjeneste er det for perioden 9. juli 2018 til 14. juli 2019 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for ergoterapeut.

Lade hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område. Vi har en svært variert brukergruppe som gir en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Trondheim kommunes målsetting er at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig hjemme med faglig forsvarlige tjenester utført av hjemmetjenesten. Vi utfører tjenester til både yngre og eldre pasienter, med ulike typer utfordringer og hjelpebehov.
Vi har en fagsammensetning som skaper mange muligheter for gode lærings- og utviklingsarenaer. Her jobber det sykepleiere, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeuter og helsefagarbeidere.

Vi har hatt et forskningsprosjekt hvor fokus har vært medarbeiderdrevet innovasjon, denne måten å jobbe på har vi videreført etter at prosjektet er avsluttet. Dette bidrar til en stor mulighet for å påvirke egen hverdag.

Arbeidsoppgaver:

Som ansatt vil du arbeide med et helhetlig pasientforløp hvor du får primærkontaktansvar for en gruppe brukere, og hovedsaken av oppgaver vil være stell og pleie. Vi ser på ergoterapeutens evne til å observere som en viktig kompetanse i tjenesten.
Du vil få et veiledningsansvar overfor kolleger, spesielt opp mot hjelpemidler, forflytning og hverdagsmestring.

Kvalifikasjoner:
Du må være godkjent ergoterapeut
Du må ha førerkort for bil

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Ergoterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Du kan vise til gode samarbeidsevner
Du kan jobbe selvstendig
Du er positiv, serviceinnstilt og fleksibel
Du er glad i å jobbe med mennesker med ulike hjelpebehov
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
Et godt og aktivt arbeidsmiljø
Fast turnus med arbeid på dag, aften og helgearbeid hver tredje helg
Opplæring og veiledning
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kristine Stornes Avdelingsleder, phone: +47 72548870

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com