SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Enhetsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 4061762609

Closing date: 20-06-2019

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Enhetsleder

Trondheim kommune søker enhetsleder til en fast 100 prosent stilling ved Fagenhet for oppvekst og utdanning.

Enheten har ansvar for systemutvikling, analyse og forvaltning innen tjenesteområdet oppvekst og utdanning både direkte overfor innbyggerne og internt til rådmannen og kommunens enheter.

Enhetens hovedoppgaver er knyttet til barnehage, skole, barn og unges medvirkning, statistikk, rapportering og IKT.

Fagenheten har ansvar for behandling av klagesaker som vedrører barnehageloven og opplæringslova, samt veileder på klagesaker i Barne, og familietjenesten.

Som leder av Fagenhet for oppvekst og utdanning er du også delegert ansvaret som lokal barnehagemyndighet.
Strategi for sterke barnefellesskap - Stein,Saks,Papir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet.

I tråd med strategien er Fagenhet for oppvekst og utdanning organisert på tvers av tjenesteområdene barnehage, skole og barne- og familietjenestene for å ivareta et helhetlig oppvekstperspektiv.
Den som ansettes må arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag.

Trondheim kommune benytter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin prosjektveiviser.

Enhetsleder for Fagenhet for oppvekst og utdanning har rollen som prosjekteier for alle IKT-prosjekter i regi av oppvekst.

Enhetsleder er også tjenesteeier for alle IKT fagsystem på oppvekst. Enhetsleder sitter også som medlem i styringsgruppa i Digitalt førstevalg i kommunen som arbeider med utviklingen av IKT i hele Trondheim kommune.

Enheten har pr i dag 37 ansatte fordelt på tre avdelinger, med hver sin avdelingsleder for systemutvikling, analyse og forvaltning. Avdelingslederne har personalansvaret for sine ansatte, enhetsleder har personalansvar for avdelingslederne.

Enhetsleder sitter som fast medlem i kommunaldirektørens ledergruppe, og har kommunaldirektøren som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver:

Systemutvikling, analyse og forvaltning innen tjenesteområdet oppvekst og utdanning både direkte overfor innbyggerne og internt til rådmannen og kommunens enheter.
Oppfølging knyttet til barnehage, skole, barn og unges medvirkning, statistikk, rapportering og IKT.

Kvalifikasjoner:
Det stilles krav om relevant høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå.
Du som søker bør ha erfaring fra kunnskaps- og endringsledelse av komplekse organisasjoner og ha god kjennskap til tjenesteområdene innen oppvekst.
Det er også ønskelig med juridisk kompetanse om de mest sentrale aktuelle lovverkene.

Personlige egenskaper:
Trondheim kommunes ledere må identifisere seg med verdiene; åpen, modig og kompetent.
Vi søker etter en leder med god relasjonskompetanse og samarbeidsevne.
Du har i tillegg stor arbeidskapasitet, er strukturert og ryddig og vil jobbe helhetlig og helhjertet for at barn og unge i Trondheim får en god oppvekst.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
En arbeidsplass, midt i Trondheim sentrum med hyggelige og engasjerte medarbeidere med kompetanse fra hele oppvekstsektoren
En tydelig leder med humoristisk sans
Et lederteam med tre avdelingsledere som brenner for å jobbe helhetlig med barn og unges oppvekstvilkår.
Program for lederutvikling
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ragnhild Granskogen Avdelingsleder, phone: +47 93293502

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com