SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnevernskonsulent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3234344348

Closing date: 06-11-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barnevernskonsulent - Barne- og familietjenesten Østbyen

Ved Barne- og familietjenesten Østbyen er det ledig en fast 100 % stilling som barnevernskonsulent med tiltredelse 2. januar 2017.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-20 år. BFT Østbyen har 129 stillinger fordelt på 151 ansatte. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, barnevern og opplæring.

Verdier
Vi samarbeider med barn og unge og deres foresatte gjennom:
1. Åpenhet, ved å være ærlige og gi informasjon
2. Kjærlighet, ved å bry oss og vise menneskevarme
3. Ydmykhet, ved å være lyttende og engasjerte
4. Medbestemmelse, ved å ta barn og unge med på avgjørelser og å be dem om tilbakemelding

Barnesyn
Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt
De er like mye verdt som voksne
De trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor

Arbeidsoppgaver:

Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge og deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team.
BFT skal kartlegge og utrede barns og familiers bistandsbehov samt koordinere og evaluere aktuelle tiltak i henhold til Lov om barneverntjenester.
Saksbehandling, møtevirksomhet og vitneførsel for fylkesnemnd og rettsapparatet med mer.
Koordinering og kvalitetssikring av totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer.

Kvalifikasjoner:
Det kreves barnevern- eller sosialfaglig utdanning.
Søkere med relevant videreutdanning foretrekkes
Søkere som har erfaring med saksbehandling i barnevernet foretrekkes.
Søkere med relevant master kan søke.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet, slik som evne til å tåle stort arbeidspress, ha god arbeidskapasitet, stå i pressede situasjoner, evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse.
Evne til tverrfaglig samarbeid med god relasjonskompetanse.
Gode kunnskaper knyttet til å utrykke seg skriftlig og muntlig samt ha god evne til prosessledelse og god skriftlig og muntlig framstillingsevne samt ha handlingskompetanse.
Evne til å arbeide både selvstendig og i team i ett hektisk og spennende arbeidsmiljø.
Utover dette vektlegges sammensetning av ansattegruppa både personal- og kompetansemessig.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Fleksibel arbeidstid i tråd med fleksitidsordningen for Trondheim kommune.
Et trivelig arbeidsmiljø, selvstendige arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Maija Lisa Arvola Fagleder, phone: +47 90806617

Contact person:

Monika Sem Mostad Fagleder, phone: +47 90363674

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com