SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnehagelærer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 28-03-2019

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barnehagelærer

Ved Nidarvoll og Sunnland barnehager er det fra 29. juli 2019 ledig en fast 100 prosent stilling som barnehagelærer. Stillingen er for tiden plassert på småbarnsbase på Nidarvoll barnehage.

Nidarvoll og Sunnland barnehager er en enhet som består av to atskilte barnehager, felles ledelse og mye samarbeid for øvrig. Til sammen på enheten er vi ni barnegrupper, og ca 40 årsverk med tilsettingsforhold ved enheten. Det er flere menn ved enheten, og flere oppfordres til å søke.

Vår overordnede visjon er ”Sammen - på jakt etter magiske øyeblikk!”. Denne omfatter alle deler av vårt arbeid, og vi søker noen som er i stand til å bidra i realiseringen av denne. Barnehagen har fokus på læringsmiljø, miljøarbeid, bygge sterke barnefellesskap, og tilby varierte og engasjerende innhold i barnehagehverdagen.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn, samt sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.
Lede medarbeidere i det daglige arbeidet med barna.
Lede arbeid med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede.

Kvalifikasjoner:
Barnehagelærer-/førskolelærerutdanning
Gode norskferdigheter (jmf. barnehageloven §18a)

Personlige egenskaper:
God evne til å lede pedagogisk arbeid i ei barnegruppe, samt lede medarbeidere mot felles mål
Gode samarbeidsegenskaper (barn, foreldre og personal)
Er handlekraftig, lærevillig, positiv og løsningsorientert
Har godt humør, samt bidrar til å fremme et godt arbeidsmiljø
Faglig bevisst, og har evne til å reflektere over egen og andres praksis
Er genuint interessert, nysgjerrig og aktivt til stede med barna i deres hverdag
Evne til å sette barns utforskning og medvirkning i fokus
Ivaretar egen helse og kan tåle hektiske arbeidsperioder

Vi tilbyr:
Meningsfullt arbeid med stor betydning for andre mennesker
Stort faglig miljø med mange kompetente og motiverte medarbeidere
Godt og inkluderende arbeidsmiljø
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jan Roger Aukan Enhetsleder, phone: +47 95263535

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com