SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnehagelærer

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3772953046

Closing date: 27-04-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Barnehagelærer - Nardosletta barnehager

Ved Nardosletta barnehager er det for perioden 1. juni 2018 - 31. desember 2018 ledig ett vikariat i 100 prosent stilling for barnehagelærer.

Enheten består av tre hus, Vestlia barnehage, som består av to barnehagehus, og Jotunheimen barnehage. Vi er tilsammen 134 barn og 36 ansatte.

Vi jobber med:
- barnehagen som lærings- og danningsarena
- rommet som den tredje pedagog
- prosjekter og tema som arbeidsmåter, inspirert av Reggio Emilia filosofien
- inkludering, likeverd og mangfold

Den ledige stillingen er per tiden på Vestlia barnehage, 3-5 år, utegruppa. Det er ønskelig med erfaring og/eller kompetanse i utefag.

Arbeidsoppgaver:

Lede det pedagogiske arbeidet sammen med pedagogisk leder
Organisere, motivere og praktisere pedagogisk arbeid i samarbeid med barn og voksne i samsvar med målene for virksomheten
Utarbeide gode rutiner for informasjon og samarbeid på avdelingen
Samarbeide med styrer og eksterne samarbeidspartnere
Reflektere sammen med styrer, avdelingsledere og andre barnehagelærere, samt pedagogiske ledere
Sørge for god informasjonsflyt, et særlig ansvar for å gi styrer relevant informasjon
Bidra til et godt samarbeid for å skape et felles hus og en felles enhet
Veilede og følge opp personalet på sin avdeling
Forvalte personalressursene på avdelingen, slik at de ansatte gis ansvar og oppgaver i samsvar med den enkeltes kompetanse og de krav som stilles til arbeidet
Skape et nært samarbeid mellom hjem og barnehage med respekt og omtanke for hjem og foresatte
Holde seg oppdatert på det som skjer på egen arbeidsplass
Samarbeide med de andre gruppene i barnehagen og ha evne og vilje til å skape gode relasjoner
Støtte barns kompetanse, nysgjerrighet og lærelyst
Bruke refleksjon og veiledning som verktøy i ledelse av medarbeidere

Kvalifikasjoner:
De som ansettes må ha godkjent barnehagelærerutdanning, gjerne med fordypning i utefag/ natur og friluftsliv
Kjennskap til Reggio Emilia filosofien er en fordel.
Kunnskap om Rammeplanen
Erfaring med pedagogisk dokumentasjon

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Må ha helse som er forenlig med arbeidets art, og tåle hektiske arbeidsperioder
Fleksibilitet, stabilitet og gode samarbeidsevner
Kunne synliggjøre gode lederegenskaper og kommunisere godt både muntlig og skriftlig med alle samarbeidspartnere
Ha et positivt menneskesyn og evne til å se muligheter framfor begrensninger
Bidra positivt til barnehagens arbeidsmiljø
Personlig egnethet vektlegges.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En spennende hverdag i et godt miljø og med store muligheter til faglig utvikling i en lærende organisasjon.
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hilde Antonsen Enhetsleder, phone: +47 99506297

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com