SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3854596756

Closing date: 12-08-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Avdelingsleder - Munkvoll hjemmetjeneste

Munkvoll hjemmetjeneste utvider lederteamet fra to avdelingsledere til tre, og søker etter en avdelingsleder i fast 100 prosent stilling fra medio september 2018.

Munkvoll hjemmetjeneste yter tjenester etter vedtak til ulike brukergrupper innenfor et geografisk område på Byåsen i Trondheim. Vi arbeider etter Trondheims kommunes målsetning er at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig hjemme med tjenester utført fra hjemmetjenesten.

Enheten er inndelt i arbeidslag og hvert arbeidslag har en avdelingsleder. Stillingen har ansvarsområder innenfor personal, fag og økonomi. Avdelingsleder er en del av enhetens lederteam, som består av enhetsleder og to andre avdelingsledere. Lederteamet har ukentlige møter og jobber tett sammen om de ulike lederoppgavene.

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingsleder har du fått et delegert et helhetlig lederansvar for fag (tjenestekvalitet) personal og økonomi
Du rapporterer til enhetsleder og inngår i enhetens lederteam.
Du planlegger utvikling og drift i tett samarbeid med resten av lederteamet.
Du har gjort deg kjent med oppdraget og rammebetingelsen for kommunen. Samtidig har du innsikt i brukernes løpende behov fordi du løser brukernære oppgaver i en 20 prosent av stillingen din.
Du tar medansvar for enhetens internkontroll system og påser at driften er gjenstand for betryggende planlegging, organisering og kontroll.
Du deltar aktivt i operasjonalisering av målsetningene innenfor enhetens styringsverktøy som enhetsavtalen og virksomhetskritiske områder.
Du leder enhetens arbeid og kommuniserer med omgivelser slik at du får det beste ut av ressurser og ideer både i og utenfor organisasjonen.
Du har personalansvaret for en gruppe medarbeidere som du veileder i trad med kommunens oppdrag, arbeidsgiver politikk og ledelsesplattform. Medarbeiderne dine opplever et støttende lederskap, faglig utvikling og mestring i møtet med sine oppgaver.
Du deltar aktivt med å utvikle arbeidsmiljøet og oppmuntrer til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø på enheten,
Du er tydelig tilstede på ditt arbeidslag og på enheten sammen med dine medarbeidere.
Du utfører de oppgaver som enhetsleder til enhver tid delegerer.

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier
Ledelsesfag og/eller leder erfaring.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag
Administrasjon og ledelse

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du er god til å skape gode relasjoner med andre og utvikle mennesker rundt deg Du har fokus på nærledelse, veiledning og myndiggjøring av dine medarbeidere.
Du har evne til tydelig kommunikasjon og samhandling med brukere, pårørende, samarbeidspartnere og kollegaer.
Du har en god forståelse for enhetens økonomiske rammer og arbeider aktivt med å drifte enheten innenfor disse.
Du arbeider selvstendig, systematisk og målrettet med vekt på styring, internkontroll og beslutningsdyktighet.
Du er rask til å tilegne deg ny kunnskap, er utviklings orientert og nyskapende.
Du er fleksibel, effektiv og løsningsorientert, og har evne til å beholde roen i hektiske situasjoner.
Du innehar gode kommunikasjons ferdigheter både muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Selvstendige arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
Fleksitid i 80 prosent av stillingen og 20 prosent bunden arbeidstid på kveld/helg.
Kurs og faste fagdager
Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
Faglig utvikling innenfor lederteamet.
En spennende enhet i en utviklingsfase
Muligheter for videreutdanning innenfor enhetens behov
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Guro Kuvås Enhetsleder, phone: +47 95263791

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com