SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Virksomhetsleder

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Tana

Employer: Tana kommune

Reference: 753

Closing date: 13-01-2019

Apply for the job here.

Visit our home page.

Les mer om Tana Kommune > > >

Follow Tana kommune on:

Facebook
Twitter

Virksomhetsleder ved Utviklingsavdelingen

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer.

Utviklingsavdelingen har et kompetent fagmiljø med ansvar for arealplanlegging, byggesak, kart og oppmåling, landbruk, naturbruk, miljøvern, folkehelse, kultur og idrett, kulturskole og ungdomsklubb. Avdelingen driver også utstrakt prosjektarbeid i samarbeid med finske myndigheter og nabokommuner og selger forvaltningstjenester til nabokommuner. Kommunen legger vekt på å rekruttere medarbeidere med høy kompetanse, arbeidsvilje, gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling.

Vi søker derfor en virksomhetsleder som kan oppfylle kommunens målsettinger og motivere medarbeiderne.:

Virksomhetsleder har personalansvar for egne ansatte samt ansvar for avdelingens budsjett og budsjettrapportering. Stillingen rapporterer til rådmann og er en viktig samarbeidspart for øvrige virksomheter i utviklingen av Tana kommune.

Vi ønsker stillingen besatt av en med relevant høyere utdanning, ledererfaring, erfaring fra utviklingsarbeid, god kjennskap til kommunal sektor og kompetanse i organisasjonskultur. Foruten formelle kvalifikasjoner vil personlig egnethet, serviceinnstilling, samarbeidsevner og skriftlig og muntlig fremstillingsevne bli vektlagt.

Stillingen er ledig for tiltredelse etter nærmere avtale. Lønn etter avtale.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadskjema. Vennligst full ut søknaden så fullstendigsom mulig. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må tas med til et eventuelt intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Nærmere opplysninger ved

Contact person:

Rådmann Jørn Aslaksen, phone: +47 46400202, email: Click here

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com