SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder/Lærer

Number of positions: 3

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Sømna

Employer: Sømna kommune

Closing date: 10-08-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Les mer om Sømna kommune > > >

Follow Sømna kommune on:

Facebook

LEDIG FAST STILLING SOM AVDELINGSLEDER VED VIK SKOLE SAMT INNTIL TO LÆRERSTILLINGER

Vik skole er en skole for alle elevene i kommunen på 5. til 10. trinn. Det er ca. 180 elever ved skolen, og de ansatte teller omtrent 40 årsverk. Skolens lederteam består av rektor samt to avdelingsledere.

Skolen er nylig ferdig renovert og fremstår som en moderne skole med god tilrettelegging for fremtidsrettet skoledrift på en digital plattform. Alle elevene og lærerne har iPad og det er gjennomført en stor satsing på kompetanseheving for personalet. Dette er et paradigmeskifte i det som er vårt store utviklingsprosjekt, der åpenhet og delingskultur står sterkt. Med dette utgangspunktet utvikler vi en skole med mer praktisk, variert og relevant undervisning.

Vi er en MOT-kommune og kjører MOT-programmet «Robust ungdom 12-16 år» og «Skolen som samfunnsbygger».

Sømna er fra 2018 en språkkommune, og Vik skole har fått status som helsefremmende skole.

Ved Vik skole er det en ledig stilling som avdelingsleder for 5.-7. trinn. Stillingen innebærer en 60 % lederressurs og 40 % undervisning

Arbeidsoppgaver:

Sammen med rektor og avdelingsleder ungdomstrinn ha ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid på skolen og iverksettelse av nødvendige tiltak.
Lede felles teammøter på trinn 5-7. Være med på klasseteammøter ved behov.
Ansvar for oppfølging og organisering av aktiviteter på trinn 5-7.
Timeplanlegging
Være rektors forlengede arm ut til lærere / team. Vik skole har ikke egne teamledere, så avdelingsledere vil få en sentral rolle her.
Personaloppfølging sammen med rektor.

Kvalifikasjoner:
Godkjent lærerutdanning med erfaring som lærer i grunnskolen

Ønskelige kvalifikasjoner:
Erfaring fra skoleledelse eller annet lederarbeid
Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
Erfaring fra bruk av digitale verktøy i undervisning

Personlige egenskaper:
Ryddig, strukturert og forutsigbar.
Utviklingsorientert
Team-jobber, både sammen med rektor og avdelingsleder ungdomsskole og lærere på skolen
Et ønske om å jobbe for at Vik skole skal bli en enda bedre skole for elever, foresatte og ansatte.
Evne til å se enkeltmenneske.
Er samlende

Jobben som avdelingsleder vil ha en arbeidsbeskrivelse, men oppgavene kan endres ut i fra behovene skolen til enhver tid skal løse.

Innenfor undervisningsdelen av stillingen er det ønskelig med allmennlærerkompetanse og kompetanse innenfor spesialpedagogikk.

Vi kan tilby:
En utfordrende og viktig skolelederstilling i en kommune som satser på den digitale utviklingen i skolene
Store muligheter for personlig og faglig utvikling
Deltakelse i regionalt rektornettverk på Sør-Helgeland
God pensjonsordning
Lønn etter avtale
Bistand med å skaffe bolig

Inntil 2 ledige lærerstillinger:
I tillegg til avdelingslederstillingen lyses det ut inntil to lærerstillinger (forutsatt internt opprykk). Den ene stillingen vil ha sine arbeidsoppgaver på ungdomstrinnet.

Det søkes primært om kompetanse innenfor følgende områder:
Spesialpedagogikk
Norsk
Engelsk
Matematikk

Det vil bli lagt stor vekt på fleksibilitet, gode samarbeidsevner, evne til å arbeide selvstendig og i team. Skikkethet for stillingen vil bli vektlagt.

Politiattest av ny dato må fremlegges ved ansettelse.

Søknad vedlagt CV sendes Sømna kommune, HR-seksjonen, Kystveien 84A, 8920 Sømna eller post@somna.kommune.no

For nærmere informasjon kontakt:

Contact person:

Rektor Tove Buskerud, phone: +47 416 77 350

Velkommen til herlige Sømna kommune

Velkommen til herlige Sømna, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård.

Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland, og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur, er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann, eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinteraktiviteter. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv.

Med våre ca. 2.050 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunen har et aktivt landbruk. Kommunesenteret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund som ligger 40 km fra kommunesenteret Vik, har lufthavn med blant annet direktefly til Oslo og hurtigruteanløp.

Sømna kommune sysselsetter ca 190 årsverk og har et budsjett på ca 193 millioner.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com