SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Ergoterapeut og Sykepleier

Number of positions: 2

Contract type: Fast

Percentage: 50-90%

Location: Sømna

Employer: Sømna kommune

Closing date: 01-08-2019

Apply for the job here.

Visit our home page.

Les mer om Sømna kommune > > >

Follow Sømna kommune on:

Facebook

Ergoterapeut og Sykepleier

Helgeland Rehabilitering har følgende stillinger ledig med tiltredelse 01.09.19 eller etter avtale.

1. Ergoterapeut: 50 % fast stilling
2. Sykepleier: 90 % fast stilling i tredelt turnusHelgeland Rehabilitering tilbyr ulike former for rehabilitering og opptrening etter sykehusopphold eller lang tids sykdom. Helgeland Rehabilitering er i stadig utvikling og ønsker å gi rehabiliteringspasientene på Helgeland et stadig bedre tilbud.

Ved Helgeland Rehabilitering har vi 30 års erfaring med rehabilitering. Vi er opptatt av å se den enkelte pasients spesielle behov og ressurser. Vi tilbyr helhetlige tjenester som innebærer individuell oppfølging med fysioterapeut, sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeut, logoped og lege. Institusjonen har 19 senger og dekker et årlig volum på ca. 4000 liggedøgn.

Tilbudene gis som individuelle opphold eller som mestringsopphold i gruppe. Les mer om de ulike tilbudene på vår hjemmeside: www.helgeland-rehabilitering.no

Vi samarbeider med Helgelandssykehuset HF på hjerte og lungerehabilitering, og har avtale om lungelege og kardiolog fra dem på disse gruppeoppholdene.

Ved Helgeland Rehabilitering legges det vekt på høy etisk standard, ansvarliggjøring av den enkelte ansatte og godt arbeidsmiljø.

Stilling som ergoterapeut:

Stillingen vil være rettet mot inneliggende pasienter ved Helgeland Rehabilitering, vi har 19 heldøgns senger, og har fokus på aktivitetsfremmende tiltak gjennom kartlegging av behov, iverksetting av aktuelle tiltak og formidling av hjelpemidler.

Gjennom de daglige aktivitetene som for eksempel morgenstell, frokosttrening, handling, matlaging, og andre gjøremål vil vi at du som ergoterapeut observerer, kartlegger og iverksetter tiltak for opptrening av både kognitive og fysiske funksjoner. Læring og mestringstilbud i grupper er en viktig del av tjenesten, og ergoterapeuten må også delta i undervisning og veiledning av både pasienter og ansatte.

Vi ønsker deg som har/er:
Offentlig godkjent ergoterapeut med interesse for rehabilitering
Erfaring og kunnskaper innen veiledning i rehabilitering
Interesse for å arbeide tverrfaglig
Evne til grensesetting og tydelig fremferd
Selvstendig og har gode samarbeidsevner.
Engasjement, er målrettet og kreativ
Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.

Stilling som sykepleier:
Stillingen er i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg

Hovedarbeidsoppgaver utover ordinære sykepleieroppgaver vil være:
Deltagelse i tverrfaglig team
Primærkontaktoppgaver
Undervisning og veiledning av pasienter, individuelt og i grupper

I tillegg til sykepleierutdanning er veiledningskompetanse og erfaring fra rehabiliteringsarbeid en fordel men ikke et krav.

Utover dette ønsker vi deg som er/har:
Selvstendig, engasjert og fleksibel
Løsningsfokusert
Gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:
Et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse.
En variert og selvstendig arbeidssituasjon med store påvirkningsmuligheter
Faglig og personlig utvikling.
Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
Dekning av flytteutgifter etter kommunens regulativ
God pensjonsordning
Være behjelpelig med å skaffe bolig.

Alle sykepleiere vil uansett ansiennitet får tilbud om årslønn etter 10 års ansiennitet.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. Politiattest av ny dato og norsk autorisasjon ved ansettelse.

Søknad vedlagt CV sendes elektronisk via jobbportalen eller sendes: Sømna kommune, HR seksjonen, Kystveien 84A, 8920 Sømna

For nærmere informasjon kontakt:

Contact person:

Enhetsleder Aud Graven, phone: +47 97 59 46 20

Contact person:

Enhetsleder Arne Eide, phone: +47 91 16 43 95

Velkommen til herlige Sømna kommune

Velkommen til herlige Sømna, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård.

Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland, og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur, er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann, eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinteraktiviteter. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv.

Med våre ca. 2.050 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunen har et aktivt landbruk. Kommunesenteret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund som ligger 40 km fra kommunesenteret Vik, har lufthavn med blant annet direktefly til Oslo og hurtigruteanløp.

Sømna kommune sysselsetter ca 190 årsverk og har et budsjett på ca 193 millioner.

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com