SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Teamleder

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3779241848

Closing date: 01-05-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Teamleder - Barneverntjenesten

Sagene barneverntjeneste har 48 stillingshjemler, og er organisert etter en spesialistmodell. Vi holder til i nye lokaler i Thorvald Meyersgate 7. Kontoret består av kontorfaglig team, mottaksteam, undersøkelsesteam, tiltaksteam 0-23 år, omsorgsteam, og et familieteam som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Alle team ledes av en seksjonsleder, og teamene som ivaretar saksbehandling har også fagkonsulent.

Ved Sagene barneverntjeneste er det stort fokus på å ivareta barneperspektivet, og vi vektlegger tett samarbeid med øvrige lokale tjenester og tiltak. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og alle ansatte deltar aktivt i dette. Vi har implementert Kvello sin metodikk som en del av vår faglige forankring, og våre rutiner gjenspeiler dette. I bydel Sagene er vi opptatt av tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid og samhandling. Vi har derfor gjennomført en kompetanseheving i de tjenester som jobber med barn, som skal sikre felles språk og felles kompetanse knyttet til viktige områder.

Undersøkelsesteamet skal nå ha ny teamleder . Teamet har 7 stillinger som barnevernkonsulent i tillegg til fagkonsulent

Bydelens arbeidsplasser skal preges av mangfold, og vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å lede og kvalitetssikre arbeidet i teamet.
Godkjenne vedtak og øvrige dokumenter
Opplæring og oppfølging av kontaktpersoner.
Personalansvar for 8 medarbeidere
Fag – og organisasjonsutvikling
Bidra til at tjenestens lederteam fungerer godt

Kvalifikasjoner:
Sterk og trygg fagperson med omfattende og oppdatert erfaring fra barneverntjenestens førstelinje, herunder undersøkelsesarbeid.
Relevant ledererfaring
Erfaring fra bruk av Kvellos arbeidsmodell vil bli tillagt stor vekt.
Svært god skriftlig framstillingsevne
Sosionom eller barnevernspedagog. Forutsatt relevant erfaring, vil søkere med annen utdanningsbakgrunn kunne bli vurdert.
Lederutdanning samt annen relevant etter – og videreutdanning er ønskelig. Det samme er veilederkompetanse
Krav til godkjent politiattest.

Utdanningstittel:
Sosionom eller barnevernspedagog

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.
Personlige egenskaper
Reflektert
Strukturert og systematisk
Tydelig, også i utfordrende situasjoner
Målbevisst med stor gjennomføringsevne
God på samarbeid
Følelsesmessig robust
Kreativ, og evne til å se alternative løsninger og framgangsmåte når utfordringene er kompliserte
Stor arbeidskapasitetPersonlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr:
En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer og stort arbeidspress.
Engasjerte kollegaer, godt arbeidsmiljø, og et utviklingsorientert kontor preget av høy faglig standard.
Mulighet for stor påvirkning på den faglige og organisatoriske utviklingen av kontoret
Gode forsikrings, låne- og pensjonsordninger.
Avtale om bruk av fleksitid
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Lønnsplassering i lønnstrinn 50 i Oslo kommunes regulativ. For spesielt kvalifiserte søker kan avlønning i ltr 51, eventuelt ltr. 52 vurderes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hilde Marie Myrvold Barnevernsjef, phone: +47 918 26 567

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com