SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3740131326

Closing date: 23-03-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Sykepleier - Hjemmetjenesten, avd. Nordpolen

Synes du det høres spennende ut å arbeide i andres hjem, hvor ingen dag er lik og brukerens behov er sammensatt og variert? Brenner du for arbeid med brukere med sammensatte problemstillinger fra somatikk -, rus-, psykiatri- eller utfordringer knyttet til kognitiv svikt?

Samfunnsoppdraget til Sagene hjemmebaserte tjenester er att bydelens innbyggere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi arbeider aktivt med tillitsmodellen og arbeidslag. Vi skal tilby tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og er tilpasset innbyggernes behov.

For oss er det viktig å utvikle trygge og gode tjenester med høy faglig kvalitet. Vårt motto er riktig tjeneste til riktig tid. Vi har fokus på at utviklingen framover skal skje gjennom styrket tverrfaglig samhandling. Fokus på brukermedvirkning «hva er viktig for deg» og kunnskapsbasert praksis skal stå sentralt.

Vil du jobbe i en fremoverlent bydel med fokus på innovasjon, digitalisering, velferdsteknologi og hverdagsmestring?

Er du en sykepleier med et ønske om å videreutvikle tjenesten i tråd med morgendagens omsorg ønsker vi at du søker jobb hos oss. Vi søker medarbeider som er engasjert, faglig dyktig, fleksibel og har lyst til å bidra med alle sine egenskaper til det beste for våre innbyggere! Vi er en attraktiv sentrumsbydel med gangavstand til våre brukere.

Vi søker en sykepleierstilling til seksjon Nordpolen.

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Utføre praktiske pleie og omsorgsoppgaver til bydelens brukere i henhold til gjeldende vedtak og brukerens behov
Tjenesteansvarlig (BOB) og ansvarsvakt kveld og helg
Fokus på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til at brukeren opplever trygghet og mestring
Arbeide tverrfaglig i team sammen med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere
Planlegge, vurdere og koordinere omfang og tilbud samt iverksette mål og tiltak sammen med brukerne
Undervise, veilede og informere studenter, ansatte, pasienter og pårørende

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som sykepleier
God kjennskap i dokumentasjons verktøy eks Gerica
Dokumentert norskkunnskaper i henhold til kommunenes krav
Politiattest

Ønskelig:
Ønskelig med erfaring fra arbeid som sykepleier i førstelinjetjenesten, fortrinnsvis fra hjemmetjenesten
Erfaring fra arbeid med brukere med sammensatte problemstillinger som rus-, somatikk -, psykiatri- eller utfordringer knyttet til kognitiv svikt
Førerkort klasse B

Utdanningstittel:
Offentlig godkjent sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Vi søker en positiv, motivert og engasjert medspiller.
Du er løsningsfokusert, fleksibel og har evne til å jobbe selvstendig
Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere
Du har gode kommunikasjon – og samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig team
Du har evne og kunnskap, til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukere
Du er tydelig, motiverende og tilstedeværende

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø med fokus på fag, tverrfaglig samarbeid, pågangsmot og åpenhet
En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med store muligheter til å påvirke egen arbeidsplass
Gode tjenestepensjons – og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Stillingen er lønnet i lønnstrinn 27 til 40 etter Oslo kommunes regulativ, avhengig av erfaring og kompetanse
Vi tilbyr deg mulighet til å være med å påvirke og utvikle bydelens tjenester og bidra til å oppfylle bydelens overordnede målsettinger. Dette i tett samarbeid med tjenesteapparatet i bydelen og eksterne samarbeidspartnere
Stillingene er 100 % turnus, med jobb hver 3 helg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Sivasanger Logeswaran Seksjonsleder, phone: +47 950 41 017

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com