SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3402608794

Closing date: 23-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Sykepleier 100% - Øvre Skogvei Bolig

Øvre Skogvei bolig søker en faglig sterk sykepleier til 100% stilling. Øvre Skog vei er en bolig / avlastningsbolig for voksne med psykisk utviklingshemming / multifunksjonshemming. Det bor det 5 beboere med sammensatte behov for aktivitet og omsorg. Det er 14 årsverk tilknyttet boligen bestående av en tverrfaglig personalgruppe. Det er stort fokus på faglig utvikling av tjenestene i tett samarbeid med pårørende og spesialisthelsetjenesten. Tjenestestedet er organisatorisk plassert i enhet for bo- og dagtilbud.

Arbeidsoppgaver:

Tjenesteavsnarlig for bruker, dette innebærer å ha faglig ansvar for utarbeidelse og oppfølging av tiltak ved brukers tjenstetilbud
Yte tjenester til bruker i henhold til gjeldene vedtak
Delta i daglige aktiviteter med brukerne og ha et særskilt ansvar for oppfølging av brukerrelaterte oppgaver
Veilede og lære opp andre ansatte
Ansvar for måloppnåelse og resultater i samarbeid med avdelingsleder
Samarbeid med pårørende og andre instanser
Bidra til et godt arbeidsmiljø
Det arbeides opp mot lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9
Andre oppgaver etter delegasjon fra avdelingsleder

Kvalifikasjoner:
Autorisert sykepleier
Erfaring med brukergruppen, gjerne erfaring med epilepsi og mennesker med komplekse funksjonsnedsettelser
Vi krever datakunnskaper, erfaring med GAT, Gerica og Kvalitetslosen er en fordel
Gode skriftlig og muntlige norskkunnskaper
Det kreves politiattest ved ansettelse

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Du er en engasjert medarbeider som kan være med å bygge opp, og videreutvikle tjenester i samarbeid med øvrig personell
Du er løsningsorientert og ansvarsbevisst, og har evnen til å jobbe målrettet
Du bør evne å jobbe både selvstendig, samt å arbeide i team
Du bør være strukturert, og kunne utarbeide og evaluere tjenestene som gis
Kan ta selvstendige avgjørelser innenfor gitte rammer
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
En arbeidsplass med fokus på faglig utvikling og etisk refleksjon
Krevende og meningsfulle oppgaver
Kompetansehevende tiltak, relevante kurs og eventuelt mulighet for videreutdanning
Oppfølging og veiledning av enhetens faglig veileder, og mulighet for å delta i faglig nettverk på tvers i enheten
Du vil inngå i et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere, studenter og andre med annen bakgrunn og lang erfaring fra tjenestestedet
Tjenestestedet har en stilling som boleder som per i dag er sykepleier, stillingen skal bidra til å øke den faglige kvaliteten på tjenesten som gis. Leder i boligen er vernepleier
Nyoppussede lokaler i et trivelig villastrøk med bredt kollektiv tilbud
IA-bedrift og gode velferdsordninger
God forsikrings- og pensjonsordning
Stillingen innebærer turnusarbeid med arbeid hver tredje helg
Lønnsramme 2610, lønnstrinn 31-44 (kr 439 800 - 549 200), turnustillegg kommer i tillegg

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kathrine Lindberg Avdelingsleder, phone: +47 958 10 616

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com