SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialrådgiver

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3777233809

Closing date: 04-05-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Spesialrådgiver - styring av IKT-porteføljen

Byrådsavdelingen skal styrke sitt arbeid med helhetlig arkitektur- og porterføljestyring på konsernnivå, og utlyser 2 stillinger innenfor disse fagområdene. Arbeidet innebærer involvering i byrådsavdelingens styringsprosesser, og krever god forståelse for strategiske styrings- og koordineringsoppgaver på politisk og øverste administrative nivå. Oslo kommune er tungt engasjert i samarbeid om felles IKT-løsninger i offentlig sektor, og deltar derfor på mange fellesoffentlige arenaer.

Hvis du har erfaring med arkitekturstyring eller porteføljestyring på konsernnivå innenfor større organisasjoner med kompleks IKT-portefølje – bør disse stillingene være interessant for deg. Helhetstenkning er nødvendig, og arbeidet krever samarbeid med byrådsavdelingens øverste ledelse, med andre byrådsavdelinger, underliggende virksomheter , og ikke minst med programmer og prosjekter. Teamarbeid er en naturlig del av vår arbeidsform.

Styring av IKT porteføljen
Styring av IKT- porteføljen i Oslo kommune handler om å identifisere, prioritere og gjennomføre kommunens IKT-prosjekter og programmer, samt følge opp leveransene. Kommunen skal etablere og forvalte en samlet oversikt og felles styring av sin meget omfattende IKT-portefølje.

Arbeidsoppgaver:

• Utvikle konsept og prosess for etablering av porteføljestyring på konsernnivå innen IKT-området
• Forankre helhetlig styrings- og forvaltningsmodell for porteføljestyring i byrådsavdelinger og virksomheter
• Etablere samlet oversikt over kommunens IKT-portefølje i linjen og i programmer/ prosjekter
• Analyse og rapportering av styringsindikatorer og kritisk ledelsesinformasjon på konsernnivå
• Innspill til årlige budsjettprosesser og statusrapportering
• Sekretariat for porteføljestyring
• Definere og forvalte metoder og rammeverk for program- og porteføljestyring på tvers av byrådsavdelinger og sektorer
• Samarbeid med programledere og prosjektledere i sektorene
• Veiledning til byrådsavdelinger og virksomheter i innen fagfeltet

Kvalifikasjoner:
• Søker til stillingen må ha relevant høyrere utdanning (bachelor-nivå eller høyere)
• God teoretisk kompetanse i kombinasjon med ledelseserfaring fra styringsprosesser
• Inngående kunnskap om metodeverk og verktøy for porteføljestyring på konsernnivå
• Erfaring fra porteføljestyring i digitaliseringsprosjekter
• God innsikt i prosesseierrollen i samspill mellom virksomhetsstyring og porteføljestyring
• Erfaring fra gjennomføringsprosesser for etablering og forvaltning av porteføljestyring
• Erfaring fra porteføljestyring fra større organisasjoner med kompleks IKT-portefølje
• Kunnskap om offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser

Personlige egenskaper:
• Gode evner til å kommunisere med ulike målgrupper
• Være analytisk og identifisere strategisk viktige mål og tiltak
• Evne til strategisk tenkning med gode pedagogiske evner til å synliggjøre sammenheng mellom virksomhetsstyring, porteføljestyring og arkitekturstyring
• God skriftlig og muntlig framstillingsevne
• Strukturert og ryddig i møte med ledelse og medarbeidere i byrådsavdelinger og virksomheter
• Tydelig rolleforståelse og oppdragsforståelse i utføring av arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:
• Allsidige og krevende oppgaver i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon
• Gode muligheter for faglig utvikling
• Gode arbeidsforhold og et hyggelig arbeidsmiljø
• Fleksitid
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Avlønning etter kvalifikasjoner i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ som spesialrådgiver mellom lønnstrinn 39 og 75 (kr. 513 800 - kr 1 067 900)
• Arbeidssted vil for tiden være Oslo Rådhus

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolking. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

Oslo kommune bruker elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Sigmund Evjen spesialrådgiver, phone: +47 922 85 009

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com