SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialpedagogisk veileder

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3644275236

Closing date: 20-12-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Spesialpedagogisk veileder i Pedagogisk fagteam

Pedagogisk fagteam er organisert under enhet for Helse, barn og Unge og er lokalisert midt på Solliplass, Frogner. Pedagogisk fagteam har ansvar for organisering av tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne og har vedtaksmyndighet etter Barnehageloven § 19. Temaet består av leder, speialpedagogiske veiledere og støttepedagoger. Vi sammarbeider tett med bydelens barnehager, helsestajonen og PPT.

Arbeidsoppgaver:

Veiledning og opplæring av støttepedagoger, barnehageansatte og foresatte
Veilede støttepedagoger i utarbeidelse av spesialpedagogisk plan og rapportsskriving
Samarbeid med eksterne instanser (BUP, PPT, Kapellveien, barnerehabiliteringen)
Fatte vedtak og følge opp enkeltsaker
Kartlegging av barns utviklingsnivå
Samarbeid og kompetanseheving mot barnehagene

Kvalifikasjoner:
Mastergrad innen pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi.
Erfaring fra arbeid i barnehage, tverrfaglig samarbeid og fra spesialpedagogisk arbeid.
Erfaring med tidlig intervensjon for barn med diagnoeser innenfor autismespekteret.
Deltatt på opplæringsprogram fra STI og eller Kapellveien behandlingssenter
Erfaring med Gerica
Gode norskspråklige og engelsk språklige fredigheter, muntlig og skriftlig.

Utdanningsretning:
Utdanningstittel: Spesialpedagog, pedagog eller Psykolog

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper:
Selvstendig
Strukturert og systematisk
Samarbeidsorientert
Ansvarsbevisst
Innovativ

Språk:
Norsk
Engelsk

Vi tilbyr:
Et trtivelig arbeidsmiljø
Varierte og utfordrende oppgaver
Faglige utfordringer
Fleksibel arbeidssituasjon
ltr 43 kr 551.900
Muligheter for forlengelse

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com