SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagogisk leder

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3953665784

Closing date: 25-10-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Pedagogisk leder - Torshovtoppen barnehage

Torshovtoppen barnehage er en avdelingsbarnehage med fem avdelinger som ligger flott til mellom Torshovdalen og Torshovparken. Nærmiljøet vårt gir oss gode muligheter til aktivitet og inspirasjon, med gode kollektivforbindelser til skog og vann i den ene enden og museer og parker i den andre. Vi har et stort mangfold av dyktige ansatte, og nå leter vi etter en barnehagelærer som kan være med å gjøre det pedagogiske lederteamet i barnehagen komplett. Barnehagen har stedlig ledelse.

Vår visjon er: ”Et godt sted å være”.
Visjonen vår skal være toneangivende for hverdagen, enten man møter barnehagen som barn, forelder eller ansatt.

Vi er opptatt av at vi er en barnehage og det er et tett samarbeid mellom avdelingene. Barnehagen har en egen årtidsmeny der vi tilbyr barna næringsrik og variert mat.

Vi er en barnehage i utvikling, med et aktivt, faglig læringsmiljø og et inkluderende arbeidsmiljø. Vi er praksisbarnehage for studenter ved barnehagelærerutdanningen ved høyskolen i Oslo og Akershus.

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Ta initiativ og bidra aktivt med faglige vurderinger i lederteamet når teamet diskuterer strategier, legger planer, og prioriterer bruk av menneskelige og økonomiske ressurser. Vær konstruktiv og tydelig.
Lede den daglige driften av avdelingen. Følge opp dine medarbeidere, forsikre deg om at ansvar og oppgaver er fordelt, være tydelig på hvordan de ansatte skal jobbe for å sikre at den daglige driften av avdelingen er i tråd med vedtatte lover og forskrifter samt arbeidsplassens visjoner, mål og planer.
Reflektere, planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid.
Initiere, planlegge og avholde avdelingsmøter.
Være ansvarlig for alle barn på avdelingen ved systematisk jobbing med å se det enkelte barnet, barnets styrker og utfordringer, og bidra til at barnet finner plass i fellesskapet.
Samarbeid med andre instanser som barneverntjeneste, helsestasjonen og PPT ved behov.
Ansvar for et godt foreldresamarbeid ved å sende ut skriftlig informasjon og planer som gjelder avdelingen, avholde foreldresamtaler og sikre daglig dialog, enten muntlig eller på andre måter.
Bidra til et godt vaktsystem i hele barnehagen og samarbeide med andre avdelinger ved behov.
Sikre informasjonsflyt på avdelingen og mellom avdelingene ved å delta på ledermøter, avdelingsmøter og personalmøter og sikre at informasjon gjøres tilgjengelig for dine medarbeidere.
Bistå seksjonsleder i planlegging, gjennomføring og evaluering av møter og planleggingsdager.
Kunne påta deg å være stedfortreder ved seksjonsleders fravær etter avtale.

Kvalifikasjoner:
Godkjent førskolelærer-/barnehagelærerutdanning
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Godkjent politiattest må foreligge før tiltredelse
Bestått norskprøve 3
Meget gode muntlige og skriftlige norskferdigheter
God IKT-kunnskap og –forståelse
Erfaring som pedagogisk leder er ønskelig

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Du er glad i å samtale, samhandle og leke med barn.
Du vet hvordan du leder en barnegruppe og skaper et godt miljø for barn og ansatte på avdelingen.
Du kommuniserer på en tydelig, respektfull og bevisst måte. Dette gjelder både overfor barn, foreldre, kolleger og andre du møter på din vei som leder på en avdeling.
Du er ansvarsbevisst som kollega og fagperson.
Du er engasjert i faget og i jobben din.
Du er reflektert omkring din rolle som voksenperson, leder, kollega og fagperson. Dette gjør deg i stand til å foreta helhetlige vurderinger og prioriteringer i arbeidet.
Du har stor arbeidskapasitet og en helse som tåler en hektisk hverdag i barnehagen.
Du tar initiativ og jobber også for å gjøre andre gode.
Vi jobber alle under samme tak og samarbeider tett mellom avdelingene. Det er viktig at du er samarbeidsvillig og fleksibel samtidig som du leder din avdeling på en selvstendig måte.

Vi tilbyr:
En spennende, givende og utviklende jobb.
Vi er en fagengasjert og entusiastisk personalgruppe. Her blir du tatt på alvor, hørt og sett.
En personalgruppe som bryr seg om hverandre, veileder hverandre og som har det gøy på jobb.
Kompetansefremmende kurs gjennom bydelen.
Vi er øvingslærerbarnehage og har i flere år samarbeidet med flere Høyskoler.
Vi legger vekt på god kommunikasjon, forventninger til hverandre og gjensidig tillit for å nå felles mål.
Tverrfaglig samarbeid gjennom «Tidlig Trygg» - en modell av professor i utviklingspsykologi ved NTNU Øyvind Kvello.
Lønnsplassering i lønnstrinn 30 til 43 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Linn Margrethe Tronaas-Handal Seksjonsleder, phone: (+47) 48 28 95 32

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com