SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagogisk leder

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3953682144

Closing date: 25-10-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Pedagogisk leder - Oskar Braaten barnehage

Oskar Braathen barnehage ligger i Bydel Sagene, sentralt i Oslo. Bydel Sagene er en liten «by i byen» der kulturlivet er mangfoldig og rikt. Bydelen har mange kafeer, små butikker og parker- og vakre Akerselva renner igjennom med flotte turmuligheter.

Bydel Sagene har stort fokus på kvalitet i barnehagene og det jobbes kontinuerlig med utvikling på alle nivåer. Oskar Braathen barnehage er en 3- avdelings barnehage med barn fra 1-3 år, og er en barnehage med sjel.

Den skårer høyt på trivselsundersøkelser og brukerundersøkelser. I Oskar Braaten barnehage er vi opptatt av å skape gode hverdager. Vi legger vekt på at alle barn skal oppleve trygghet og har derfor et stort fokus på relasjoner og samspill. Vi tenker at dette er grunnleggende for at barna skal oppleve glede og mestring, kunne leke, lære og utvikle vennskap med andre barn. Vi er opptatt av å kunne skape rom og tilrettelegge for god lek. Leken tenker vi er den viktigste arenaen for læring.

Personalgruppa består av ca. lik andel menn og kvinner. Det er 10 fast ansatte totalt, fem av disse er utdannet barnehagelærer. I tillegg vil det i perioder også være støttepedagog, praksisplasser og studenter tilknyttet barnehagen.

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Å lede og utvikle det pedagogiske arbeidet på en avdeling gjennom; -systematiske observasjoner, -målrettet pedagogisk planlegging, -gjennomføring og deltakelse i pedagogiske aktiviteter, -dokumentasjon og evaluering i trå med overordnede føringer.
Å arbeide for et godt foreldresamarbeid gjennom å skape tillitsfulle relasjoner; i -de daglige møtene, -i arbeidet med enkeltbarnet, -i foreldresamtaler, - gjennom å lede foreldremøter ogi andre sosiale sammenkomster.
Å utvikle og skape trygge lærings- og lekemiljø for barna gjennom; -å tilrettelegge for allsidig aktiviteter for enkeltbarn og gruppe, -å leke med barna, -å sørge for at alle barna opplever gode relasjoner og har tilknytningspersoner.
Å samarbeide med øvrige ansatte gjennom; -en tydelig, god og åpen kommunikasjon, -positive holdninger, -fleksibilitetsvilje, -gjennom å veilede ufaglærte, -å lede møter og -ha godt humør.
Å ta medansvar for helheten i barnehagen gjennom;- å være en del av barnehagens lederteam, -initiere og gjennomføre felles satsninger, -ta en aktiv rolle i personalmøter m.m, - å tilpasse vaktplaner og å være en tydelig fagperson

Kvalifikasjoner:
Språk; Norsk – gode norskferdigheter skriftlig og muntlig
Det er en fordel at du har arbeidet i barnehage

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Det er viktig at du ;
har klare mål og jobber målrettet og systematisk i arbeidet
kan samarbeide godt og trives med å jobbe tett med andre
er positiv til planer, endringer og nye erfaringer
kan ta ansvar for å jobbe selvstendig med arbeidsoppgaver
tar initiativ og ansvar for ulike oppgaver og utfordringer i barnehagen
har arbeidskapasitet og helse til de ulike aspektene ved arbeidet
kan reflektere rundt din rolle som voksen og fagperson
er personlig egnet til stillingen som pedagogisk leder
kan vise til gode referanser

Vi tilbyr:
Jobb i Bydel Sagene – «en mangfoldig bydel med omtanke for alle»
Jobb i en barnehage med stort fokus på kvalitet og utvikling
Systematisk kompetansebygging som bygger på siste forskning på barnehagefeltet
Mulighet til å bli kjent og delta i faglige forumer med pedagogiske ledere i andre barnehager
En jobb der du vil ha muligheten til å påvirke innholdet
Varierte arbeidsoppgaver
Godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel
Tett oppfølging og veiledning av seksjonsleder(styrer)
Fantastiske barn som elsker å leke og lære.
Gode og varierte kulturtilbud i nærmiljøet
Varierte tur og lekemiljøer i hele bydelen
Lønnsplassering i lønnstrinn 31 til 44 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Sissel Dahl Løw Enhetsleder, phone: (+47) 902 73 102

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com