SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Direktør

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3388507699

Closing date: 01-09-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Direktør Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten er en spennende organisasjon som videreutvikler Oslos løsninger for avfallshåndtering, kildesortering og gjenbruk. Dette krever brukervennlige, innovative og effektive tjenester.

Oslo kommune overtok avfallsinnsamlingen i egen regi fra 20. februar 2017, etter at det siste kvartalet i 2016 var preget av problemer med avfallsinnsamling. Arbeidet med å vinne tillit og omdømme står sentralt i etatens arbeid. Forankret i kompetanse og kunnskap bygget gjennom flere år skal etaten være en sikker og stabil tjenesteleverandør for byens innbyggere.

Etaten utvikler brukerorienterte, miljø- og kosteffektive løsninger. Kunnskapsutvikling og innovasjon er bærende elementer i arbeidet innen sektoren, og etaten har en sentral plass i dette arbeidet gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter, konferanser, kurs og opplæringsaktiviteter.

Oslo har ambisiøse målsetninger på miljø og klima. I denne sammenhengen vil Renovasjonsetaten spille en viktig rolle i tiden fremover, både når det gjelder innbyggerkontakt, ressursutnyttelse, gjenvinning, redusert forbruk og sirkulær økonomi. Avfallsområdet er under stadig utvikling, og mulige organisatoriske endringer må kunne påregnes.

Vi søker en visjonær leder med sterk gjennomføringsevne, en leder som gjennom nyskapning utvikler avfallshåndteringen som verdikjede, samtidig som innbyggernes behov for forutsigbare renovasjonstjenester blir ivaretatt.

Arbeidsoppgaver:

Lede og utvikle Renovasjonsetaten
Videreutvikle medarbeidere og kompetanse som sikrer effektiv oppdragsløsning
Sikre samsvar mellom politiske intensjoner og faktisk gjennomføring
Gi faglige råd til overordnet byrådsavdeling og byråd
Videreutvikle strukturer og rutiner for effektiv drift av etaten
Lede utviklingen av fremtidsbyens renovasjonsløsninger

Kvalifikasjoner:
Utdanning universitets- /høyskolenivå
Erfaring og gode resultater som toppleder
Ledererfaring fra komplekse organisasjoner innen industriell drift og logistikk
Erfaring fra å lede store organisasjoner i både utvikling, endring og drift
God kjennskap og forståelse for politiske beslutningsprosesser
Kjennskap til offentlig forvaltning og styringssystem

Personlige egenskaper:
Du forstår raskt komplekse spørsmål og utfordringer og gjør rasjonelle vurderinger
Du er systematisk med ryddig og nøyaktig arbeidsmetodikk
Du har sterk vilje til gjennomføring og er opptatt av resultater
Du utvikler medarbeidere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
Du har evne til å utvikle organisasjoners formelle og uformelle strukturer
Du er visjonær, ser muligheter og er i stand til å omsette dette til utvikling av organisasjonen

Språk:
Norsk
Engelsk

Vi tilbyr:
Stillingen er et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse én gang.
Fleksibel arbeidstid.
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
Lønn iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Inger-Anne Ravlum kommunaldirektør, phone: +47 91692435

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com