SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnehagelærer/pedagogisk leder

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Spikkestad

Employer: Kanvas

Reference: 3959284941

Closing date: 27-02-2019

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Kanvas on:

Facebook

Barnehagelærer/pedagogisk leder

I Paletten Kanvas-barnehage arbeider vi målrettet for å gi barn en god arena for lek og læring, og vi er opptatt av et godt relasjonsarbeid på alle nivå. Vi søker nå en faglig dyktig og engasjert barnehagelærer. Våre satsingsområder er lek, uteliv, språk og miljø. Vi bruker nærområdet aktivt til turer for alle barna. Leken er spesielt i fokus, der hele personalgruppen jevnlig holdes faglig oppdatert.

Paletten er en 4-avdelings barnehage med 2 avdelinger for 0-3 år og 2 fra 3-6 år.

Alle barnehagelærerne i Kanvas har faglig lederansvar og lønnes som pedagogisk leder.

Som barnehagelærer i Paletten Kanvas-barnehage har du ansvar for:

omsorg for det enkelte barn og barnegruppen
å delta aktivt i lek og aktiviteter sammen med barna
å planlegge, gjennomføre, dokumentere, og evaluere pedagogisk arbeid i barnehagen
å holde deg faglig oppdatert og dele faglig kunnskap med kolleger
å være en god rollemodell og veileder
å bidra til et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for barn og ansatte
å initiere og opprettholde et godt foreldresamarbeid

Kvalifikasjoner:
Utdannet barnehagelærer/førskolelærer
Hvis du er utdannet i utlandet må du ha godkjenning fra UDIR
gode norskferdigheter muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
faglig engasjement
stor arbeidskapasitet
god helse og fysisk form for aktiv deltakelse i lek og aktiviteter med barna
blid og positiv
omsorgsfull
god til å samarbeide

Vi tilbyr:
Lønn som pedagogisk leder
God pensjonsavtale med mulighet for AFP
PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale
Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær
Faglig lederansvar for et fagområde
Firmahytte på Geilo

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ann-Rita Kristoffersen Daglig leder, email: Click here

Formålet for Kanvas’ virksomhet er:

Kanvas skal på ideelt grunnlag etablere og drive barnehager i Norge, samt være pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag.

Gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling skal Kanvas bidra til å øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren.

Stiftelsen skal bidra til nytenking og utvikling når det gjelder etablering og drift av barnehager.

På bakgrunn av vår samlede kompetanse skal Kanvas opptre som rådgivende instans for foreldre, kommuner, bedrifter og private barnehager.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com