SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Haugesund

Employer: Haugesund kommune

Closing date: 15-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Fagansvarlig sykepleier

Det er ledig 100% fast stilling som fagansvarlig sykepleier ved Udland omsorgssenter, Avdeling 2, demens. Søknadsfrist: 15.02.2017.

Nærmere beskrivelse av enheten:

Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består blant annet av sykehjem med tre langtidsavdelinger, herav to somatiske avdelinger og en demensavdeling. Det er til sammen 100 plasser hos oss. Vi har i tillegg omsorgsboliger og dagavdeling ved senteret. De ledige stillingene er på avdeling 2, demens. Det er 40 pasienter på denne avdelingen fordelt på 4 grupper. Pasientene vil ha varierende hjelpebehov ofte med sammensatte diagnoser. Vår fokus er å gi best mulig omsorg, verdighet og trygghet. Verdigrunnlaget vårt er åpen, ærlig, raus og troverdig. Haugesund kommune har etablert et tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet(HVL) og Haugesund sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert hos oss.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Som fagansvarlig sykepleier har du ansvar for daglig utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, sykepleierdokumentasjon og observasjon av pasienten, samt kommunikasjon med pårørende. Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø. For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt. Du vil blant annet få ansvar på oppfølging og tilrettelegging av medisinsk tilsyn av pasientene i avdelingen, herunder ordinær prøvetaking.
Videre har du i samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient.
Du bidrar til kvalitetsutvikling, helse- miljø og sikkerhetsarbeid, undervisning og veiledning av personalet i samarbeid med avdelingssykepleier.
Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enhetens sine mål og vedtatte budsjettrammer.
Fagansvarlig sykepleier rapporterer direkte til avdelingssykepleier og er stedfortreder for avdelingssykepleier

Avlønning:
Etter tariff

Utdanningskrav:
Sykepleier med norsk autorisasjon
Videreutdanning innen relevant fagområde, fortrinnsvis geriatri eller psykiatri. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Fra 01.01.17 blir det stilt krav om godkjent politiattest for personell i helse og omsorgstjenesten

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjonsferdigheter
Evne til samarbeid og ledelse
Målrettet, organisert og fleksibel
Evne til å håndtere en hektisk hverdag og kunne takle situasjoner som oppstår
Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:
Et faglig miljø som har utvikling og kompetanse på agendaen
God personalpolitikk med inkluderende arbeidslivstiltak og seniortiltak
Fokus på hms
Gode kollegaer og pasienter som trenger deg
Startpakke for sykepleiere som må flytte til kommunen eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør 20 000 kr + ytterlige 20 000 kr dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke.

For mer informasjon:

Contact person:

Avdelingssykepleier Torill Johnsen, phone: +4752 71 08 20, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com