SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialsykepleier/sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Haugesund

Employer: Haugesund kommune

Reference: 3474728770

Closing date: 21-08-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sykepleier, 100% fast x 2 - Hjemmetjenesten øst

Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse og omsorgstjenester, personlig og praktisk bistand gjennom hele døgnet til hjemmeboende med ulike hjelpebehov. Hjemmetjenesten er inndelt i tre avdelinger med tilhørende ressursgrupper. Hver avdeling har en avdelingsleder og to fagansvarlige. Enheten har ca. 240 ansatte hvorav ca. 50 sykepleiere.

Enheten har følgende ressursgrupper:
-sår og diabetes
-kreft og palliasjon
-rehabilitering og nevrologi
-hjerte- og lungesykdommer
-rus og psykiatri
-demens

Hjemmetjenesten har egen natt-tjeneste.
Stillingen har for tiden 2-delt turnus. Det er ønskelig at søkeren har erfaring/interesse for fagfeltene vi har i ressursgruppene

Nærmere beskrivelse av enheten:

sykepleiefaglig oppfølging av hjemmeboende brukere etter vedtak
sykepleiefaglig ansvarlig på vakt etter delegasjon
medisinhåndtering
samarbeid med fastleger og andre samrabeidspartnere

Kvalifikasjoner:
sykepleier med norsk autorisasjon.
krav om godkjent politiattest for personell i helse- og omsorgstjenesten.
norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
ordinært førerkort klasse B

Utdanningsretning:
Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
personlig egnethet vektlegges
du må kunne arbeide selvstendig og tåle høyt arbeidstempo
du må være lojal og ha pasient/bruker i sentrum
du må se viktighet av detaljer samt evne å se pasient/bruker i et mer helhetlig perspektiv

Vi tilbyr:
fagmiljø i kontinuerlig utvikling
varierte arbeidsoppgaver
tjenestebiler og arbeidsantrekk
pensjons- og forsikringsordninger
arbeid i en IA-bedrift
startpakke for sykepleiere som må flytte til kommunen, eller til normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,- + ytterligere kr. 20.000,- dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, Jfr.Retningslinjer for startpakke

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For mer informasjon:

Contact person:

Magnhild Tjøswold Avdelingssykepleier, phone: (+47) 52 74 49 04, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com