SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Divisjonsdirektør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: DNB

Closing date: 12-08-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow DNB on:

Facebook

Divisjonsdirektør Financial Instruments and New Business

DNB står overfor en verden med stadig mer komplekse lover og regler. Banktjenester endres og blir mer digitaliserte samtidig som kravene til overvåkning, rapportering og kontroll av risiko øker. Det er stadig høyere forventning fra myndighetene til at vi evner å snu oss raskt.

Compliancefunksjonen har en sentral rolle i arbeidet med å sikre etterlevelse. Dette gjør vi gjennom å gi råd, overvåke og kontrollere – og være pådrivere for en god etterlevelseskultur.

Compliancefunksjonen er også i stor endring. Group Compliance ble i 2018 etablert som et eget konsernområde, og vi er nå i gang med å bygge opp en hensiktsmessig organisasjon som skal speile konsernets virksomhet.

Vi søker deg som har solid erfaring og kompetanse knyttet til compliance og har evnen til å utvikle området videre til en kraftfull enhet. Stillingen krever høy grad av faglig og personlig integritet, svært god forretningsforståelse og evnen til å håndtere komplekse problemstillinger. Vi ser etter en divisjonsdirektør med gode relasjonsbyggende egenskaper som evner å sette en tydelig retning for konsernets Compliance arbeid. Stillingen rapporterer til Konserndirektør for Group Compliance.

Ansvar og oppgaver inkluderer blant annet:

Dedikert koordinerings og relasjonsansvar mot konsernets områder innenfor Financial Instruments og New Business Development for å sikre helhetlig og enhetlig styring av etterlevelsesrisiko
Ansvar for at compliancefunksjonen og områdets virksomhet er i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og retningslinjer for DNB ASA og DNB Bank ASA samt øvrige selskaper innenfor området, både i Norge og internasjonalt, og vedtak i de respektive styrene
Ansvar for rådgivning, kontroll og å bidra til etterlevelse av myndighetenes regelverk for virksomheten og myndighetsdialog om regulatoriske forhold
Holde bankens styre og ledelse løpende orientert om situasjonen gjennom regelmessig rapportering
Bidra i utarbeidelser av nødvendig rammeverk og utvikling av konsernets opplæringstilbud innenfor compliance
Ansvar for å proaktivt bidra til den strategiske utviklingen av divisjonen herunder medarbeiderutvikling
Være et aktivt koordinerings og kontaktpunkt mellom Group AML Office/DPO, Banking og øvrige forretning-/støtteområder
Divisjonsdirektøren skal legge til rette for at divisjonen etablerer samarbeid og kommunikasjon med andre enheter innenfor området og i konsernet, og at samarbeidet fungerer godt og effektivt

Den rette profilen vil ha følgende kvalifikasjoner:
Relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis jurist eller samfunnsøkonom
Solid kunnskap om finansielle instrumenter og relevant regelverk knyttet til disse
Erfaring med endringsledelse fra kunnskapstunge organisasjoner
Svært gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk - evnen til å formulere seg presist
Tilfredsstille egnethetskrav i henhold til gjeldende lovverk
Evne til å bidra til konsernets utvikling i et bredere perspektiv
Bransjekunnskap og erfaring fra finanssektoren, herunder kunnskap om finansmarkedsregulatoriske emner
Dersom du også har evnen til å bidra til konsernets utvikling i et bredere perspektiv, og vet hvordan du får folk med deg, vil vi gjerne høres fra deg.

Vi gjør oppmerksom på at rekrutteringsprosessen håndteres i samarbeid med Korn Ferry.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kent Haga - Korn Ferry, phone: +47 414 75 792
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com