SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Sandvika

Employer: Bærum kommune

Reference: 3614369514

Closing date: 01-12-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Sykepleier i hjemmebaserte tjenester - Atriumgården omsorgsbolig avd2

Distrikt Sandvika, hjemmebaserte tjenester består av flere avdelinger som hver yter hjemmebaserte tjenester i nærområdet. Distriktet har også ansvar for ambulerende nattjeneste for hele kommunen.

Atriumgården omsorgsboliger består av to avdelinger med tilsammen 50 leiligheter.
Som sykepleier i Distrikt Sandvika vil du også bli kjent med øvrige avdelinger.
Vi søker en sykepleier i 100 % stilling til Distrikt Sandvika, p.t. Atriumgården omsorgsboliger, med turnus dag- og kveldsvakter, samt arbeid hver 3.helg.

Arbeidsoppgaver:

Sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
Ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger
Faglig veiledning av medarbeidere og studenter
Følge opp prosedyrer og rutiner
Tilrettelegge og koordinere tjenesten sammen med brukerne, og sikre at brukermedvirkning ivaretas
Samarbeide tverrfaglig med fastlege, pårørende og andre kommunale instanser

Kvalifikasjoner:
Sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV
Må være fortrolig med bruk av relevante IT verktøy
Må kjenne lovverk for tjenesteområdet
Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2 eller tilsvarende

Utdanningsretning:
Helsefag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
God kommunikator
Lagspiller
Initiativtaker
Pågangsmot
Evne til planlegging og gjennomføring
Innovativ

Vi tilbyr:
Individuelt tilpasset opplæringsplan
Offentlig tjenestepensjonsordning
Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet:
Vitnemål og attester tas med på intervju
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig
Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25)

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Line Elsabeth Løvik, phone: +47 90621258

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com