SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Number of positions: 3

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Stavanger

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3988977591

Closing date: 01-01-2019

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

Lærere til innføringsskolen barn

Johannes læringssenter søker lærere til vikariat i innføringsskolen 1-7. trinn. Innføringsskolen gir opplæring etter opplæringslova § 2-8. Vi underviser etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, og undervisningen blir tilpasset kompetansemålene i kunnskapsløftet etter elevenes bakgrunn og ferdigheter. Elevene kan gå maks to år i innføringstiltak til de har gode nok grunnleggende norskkunnskaper til å begynne i sin nærskole.

Vi søker tre lærere til vikariat. To av stillingene i 100% på mellomtrinnet ønskes oppstart snarest mulig. Begge vikariatene varer til 31.07.2019, men det kan bli aktuelt med forlenging. I tillegg har vi ledig et svangerskapsvikariat fra 1.4.19 i 100% stilling på 3. trinn. For alle tre stillingene kan det bli aktuelt med funksjon kontaktlærer.

Vi viser til våre hjemmesider for mer informasjon om Johannes læringssenter: http://www.velkommentiljohannes.no/

Arbeidsoppgaver:

Bidra til minoritetsspråklige elevers læring i samarbeid med kolleger, foresatte, nærskolen og eksterne samarbeidspartnere.
Lede og administrere klassen du er kontaktlærer for
Hovedsakelig undervisning i faget norsk. Undervisning andre fag på bakgrunn av søker sin kompetanse.
Skrive rapporter i forbindelse med elevenes utvikling og læring. Rapportene brukes bl.a. ved overføring til nærskole.

Kvalifikasjoner:
Vi ønsker oss en lærer som har undervisningserfaring fra norsk grunnskole og kjenner den skolehverdagen våre nyankomne elever møter når de overføres til nærskolen.
Du har godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse i norsk.
Du har aller helst videreutdanning og erfaring med undervisning i "norsk som andrespråk".
Vi ønsker at du har god faglig kompetanse, og mestrer ulike undervisningsmetoder og arbeidsmåter.
Du har gode IKT-kunnskaper
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må framlegges før tiltredelse

Utdanningsretning:
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høgskole/universitetsnivå
Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Du er en tydelig klasseleder og evner å skape gode relasjoner
Du er ansvarsbevisst, engasjert og samarbeider godt med andre
Du er faglig bevisst og kan reflektere over egen praksis
Du må kunne ta initiativ, være fleksibel og ha godt humør
Du har god språklig fremstillingsevne (skriftlig og muntlig)
Du kan motivere, inspirere, og ta eget ansvar for at vi sammen når målene våre til beste for elevenes læring

Vi tilbyr:
En spennende lærerstilling på en dynamisk arbeidsplass
Et mangfoldig arbeidsmiljø hvor ca. 40% av våre ansatte har flerspråklig bakgrunn
Et godt faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Meningsfulle arbeidsoppgaver
Kantine
Aktuelle stillingskoder 796100, 796200, 796300, 796500, 796600.
Lønn i henhold til utdanning og ansiennitet fra 386 200 til 631 000

For mer informasjon:

Contact person:

Marianne Meland Lunde, phone: +47 51 50 81 97, cell: +47 922 26 606

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com