SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Saksbehandler

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3949038128

Closing date: 04-11-2018

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Saksbehandler 100% stilling

Bolig- og tjenestetildeling er en av 7 virksomheter i Helse og sosial. Virksomheten har til sammen 55 årsverk og forvalter et budsjett på 840 millioner kroner. Virksomheten har ansvar for tildeling av tjenester, boliger og ansvar for statistikk og rapportering. Saksbehandlerne har ansvar for behandling av søknader i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Pasient- og brukerrettighetsloven.

En av våre saksbehandlere pensjonerer seg, og dermed er det ledig en 100% fast stilling som saksbehandler i Tjenesteavdeling 2. Avdelingen har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med 9 saksbehandlere, som i hovedsak tildeler helse- og omsorgstjenester knyttet til fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse, og rus og psykisk helse. Den vi ansetter vil primært behandle søknader i forhold til fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandle søknader på kommunale helse- og omsorgstjenester og tilrettelagte boliger, som innebærer beslutninger om tildeling eller avslag i henhold til lov, forskrift, rutiner og veiledning
I hovedsak behandle søknader om tjenester og tilrettelagte boliger til mennesker med fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettelse
Veilede og informere søkere, brukere, pårørende og andre om bakgrunn for, og konsekvenser av beslutninger
Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kommunale samarbeidspartnere
Delta i tverrfaglige teamarbeid

Kvalifikasjoner:
Høyskoleutdanning med bachelorgrad innenfor helse- og sosialfag
Minimum 3 års relevant praksis fra arbeid med barn, unge og voksne med fysisk og/ eller psykisk funksjonsnedsettelse
Erfaring som koordinator innenfor fagfeltet, og arbeid med individuell plan
Erfaring fra og kjennskap til saksbehandling og forvaltning i helse- og omsorgstjenesten
Kjennskap til aktuelle samarbeidspartnere og kompetansemiljøer
Kunnskap om aktuelt lovverk
Kunnskap om kommunens organisering av helse- og omsorgstjenester og tjenestenivå vil bli vektlagt
Meget god skriftlig og muntlig norsk formuleringsevne/fremstillingsevne og formidlingsevne
Gode IKT-kunnskaper, og beherske digitale kommunikasjonsformer
Førerkort for bil
Politiattest må fremlegges før ansettelse
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt og være en del av vurderingen om søker er kvalifisert for stillingen

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet, Bachelor grad

Personlige egenskaper:
Kommuniserer godt med mennesker i utfordrende livssituasjoner
Er beslutningsdyktig og tenker muligheter og alternative løsninger istedenfor begrensninger
Er robust og kan stå for beslutninger som er fattet overfor brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere
Liker å utfordre seg selv ved å tilegne seg ny kunnskap, og ta ansvar for egen utvikling
Arbeider selvstendig og samarbeider godt i team
Jobber systematisk og strukturert og har fokus på kvalitet

Vi tilbyr:
Opplæring innen saksbehandling
Faglig dyktige og engasjerte kollegaer med godt humør i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og høy grad av selvstendig arbeid
Utstrakt samarbeid både internt og eksternt
Mulighet for faglig og personlig utvikling

Arbeidssted i sentrum av Kristiansand (Gyldengården)
Ordning med fleksibel arbeidstid (Fleksitid)
Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel- og avtaleverk
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Søknadsfrist 4.11.2018
Tiltredelse 1.mars 2019

Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ida Hodnemyr Avdelingsleder, phone: +47 91635102

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com