SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeut

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3495231180

Closing date: 25-08-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Miljøterapeut - Oppvekst skole

Det vises til vedtak i Bystyrets behandling av sak 173/16 Handlingsplan 2017 – 20. Det er satt av midler til det psykososiale miljø på skolene, tre faste stillinger som miljøterapeut. Med bakgrunn i NOU 2015: «Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø» er det vurdert forskjellige innspill til modell for en faglig innsats med miljøterapeuter i grunnskolen. Stillingene skal knyttes fast til tre grunnskoler med ungdomstrinn for å prøve ut tiltaket. De inngår i skolens faste stab som en del av de øvrige elevtjenestene ved skolene på linje med helsesøster, sosiallærer og spesial-pedagogisk koordinator. Oppgavene skal være både individ- og systemrettet, og bidra til alternative faglige tilnærminger der målsettingen er inkluderende sosiale læringsmiljø for alle elever, i tråd med intensjonene i FLiK – satsingen.

De som ansettes skal være tydelige ambassadører for sosialt arbeid i skolen.

På denne bakgrunn lyses det ut tre faste stillinger som miljøterapeut, sosialarbeider ved skolene Karuss, Oddemarka og Grim.

Det må påregnes gjennomsnittsberegning av arbeidstid slik at det kan bli arbeidsuker ut over normal arbeidstid (37,5 t). Deler av arbeidet vil utføres i elevenes undervisningsfrie perioder.

Dersom du ikke søker alle stillingene ber vi deg oppgi navn på skolene du søker deg til, i prioritert rekkefølge.

Tilsetting forutsetter framlegging av gyldig politiattest.

Arbeidsoppgaver:

Pådriver for å skape læringsmiljøer som inkluderer alle.
Være med på å utvikle rollen som sosionom/barnevernspedagog i skolen.
Bidra i skolens strategiske arbeid med elevers skolemiljø. (Opplæringsloven §9A.)
Være en veileder på individ-, gruppe- og systemnivå.
Arbeid med enkeltelever.
Bidra til forbedring av klassemiljø på trinn med utfordringer.
Bidra til godt hjem-skole-samarbeid på individ-, gruppe-, og systemnivå.
Deltakelse i tverrfaglige møter, internt og eksternt.
Tett samarbeid med skolehelsetjenesten.
Samarbeid med aktuelle tjenester i Familiens hus.

Kvalifikasjoner:
Sosionom eller barnevernspedagog
Relevant videreutdanning i forhold til oppgavene, relevante sertifiseringer eller lignende kan kompensere for manglende videreutdanning
Minimum 5 års erfaring fra barneverntjenesten/barnevernsarbeid eller arbeid med ungdom
Erfaring fra arbeid i skole eller samarbeid med skole, og som følge av det ha forståelse av skolefeltet
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
Førerkort klasse B

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
Relasjonskompetanse
Gode evner til samarbeid
Evne til å arbeide selvstendig
Strukturert
Initiativrik
Fleksibel
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:
Utfordrende og varierte arbeidsdager
Godt arbeidsmiljø med positive og ivrige elever, dedikerte ansatte og engasjerte foreldre
Offensiv teamjobbing og muligheter for å påvirke egen arbeidssituasjon innenfor gitte rammer
Arbeids- og lønnsbetingelser i henhold til gjeldende lover og tariffavtale
Mulighet til å hjelpe ungdom til å oppfylle og utvikle sitt potensiale

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hege Ose Rektor Karuss, phone: +47 38 06 45 01

Contact person:

Preben Skogen Rektor Grim, phone: +47 38 06 45 01

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com