SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fastlege

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Vestnes

Employer: Vestnes Kommune

Closing date: 17-04-2020

Apply for the job here.

Visit our home page.

Fastlegeheimel ved Vestnes legesenter

Ledig fastlegeheimel ved Vestnes legesenter - moglegheit for fastløn om det er ønskeleg.

Det er ledig fastlegeheimel ved Vestnes legesenter frå 01.06.2020.

Til stillinga er det for tida knytt 32 % kommunal stilling som tilsynslege . Elles er § 12 i rammeavtalen gjeldande. Listetaket er på 1010 pasientar.

Legens rettar og plikter følgjer av lover og forskrifter samt avtalar inngått med Vestnes kommune. Kompensasjon for verdien av opparbeida praksis avtalast mellom fråtreande og overtakande lege.

Arbeidsoppgåver:

- kurativ verksemd
- f.t. tilsynslege
- f.t. deltaking i 13-14 delt interkommunal legevakt kl. 15.30 - 22.00 kvardagar og 08 - 22 helg
- f.t. deltaking i interkommunal nattlegevakt Ålesund kl. 22.00 - 08.00 med 7 - 8 vakter årleg

Ønskelege kvalifikasjonar:
- norsk autorisasjon som lege
- spesialitet i allmennmedisin - ferdig eller påbegynt
- erfaring frå allmennpraksis
- språklege kvalifikasjonar tilsvarande C1. Dette gjeld ikkje søkjarar frå Skandinavia

Personlege eigenskapar:
- god evne til samarbeid og kommunikasjon
- engasjement og interesse for allmennmedisin
- personleg egnaheit vektleggjast

Vi tilbyr:
- arbeid på eit veldrive legesenter med dyktige medarbeidarar
- eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
- eit godt opparbeida laboratorium med eigen bioingeniør
- time same dag, det vil seie ikkje venteliste
- kommunen er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid

Tilsettingsvilkår:
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk, evt etter avtale. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Prøvetida er 6månader i faste stillingar.

Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til samtale eller intervju.

Referanser:
Oppgi referansar.

Søknad:
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning.

Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor takast med til intervju.

Søkjarlista kan bli offentliggjort.

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til:

Contact person:

Gitte Vinther, Dagleg leiar legesenter, phone: +47 71 18 10 00, cell: +47 907 55 270, email: Click here
© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com