SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fastlege

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Nannestad

Employer: Nannestad Kommune

Reference: 4382281025

Closing date: 10-05-2021

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Nannestad Kommune on:

Facebook

Langtidsvikariat som fastlege ved Nannestad Legesenter

Vikar søkes til fastlegehjemmel ved Nannestad legesenter AS med oppstart snarest. Vikariatet har varighet ut 2021, med mulighet for forlengelse.

Det er også mulig at hjemmelen lyses ut iløpet av høsten 2021. Nannestad legesenter er et veletablert legesenter med tre fastlegehjemler, som holder til sentralt i Nannestad i moderne lokaler. Kort vei fra Gardermoen og 45 minutter fra Oslo med bil.

Legesenteret har CGM journalsystem og hjemmelen det søkes vikar til har fire kurative dager per uke. Ingen kommunale oppgaver ligger til hjemmelen, men det er gode muligheter for vakter ved Jessheim interkommunale legevakt om dette ønskes. Veletablert fastlegeliste med 1200 pasienter og svært gode inntjeningsmuligheter.

Ved interesse eller spørsmål, ta kontakt med hjemmelsinnehaver Geir André Hillveg på epost ghillveg@gmail.com eller kommuneoverlege Matilde Risopatron Berg.

Arbeidsoppgaver:

Fastlegeoppgaver knyttet til hjemmelsinnehavers fastlegeliste

Faglig samarbeid med de to øvrige legene ved Nannestad legesenter

Daglegevakt i samarbeid med de to øvrige legene ved Nannestad legesenter hver mandag 08:00-16:00

Kvalifikasjoner:
Utdannet lege med full autorisasjon i Norge

Selvstendig rett til HELFO-refusjon

Fortrinnsvis fullført LIS1 eller godkjenning tilsvarende norsk LIS1

Erfaring fra allmennmedisin

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner

Evne til å arbeide selvstendig

God arbeidskapasitet

Vi tilbyr:
Veletablert fastlegeliste med rundt 1200 pasienter i Nannestad sentrum

Gode betingelser etter nærmere avtale med hjemmelsinnehaver

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Contact person:

Geir André Hillveg Hjemmelsinnehaver, phone: +47 905 93 084, email: Click here

Contact person:

Matilde Risopatron Berg Kommuneoverlege, phone: +47 909 82 368, email: Click here

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 14 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune.

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com