SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Kommuneoverlege

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Førde

Employer: Kinn kommune

Reference: 4335472343

Closing date: 15-03-2021

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Kinn kommune on:

Facebook

Kommuneoverlege

Kinn kommune har ledig 100% stilling som kommuneoverlege. Stillinga er organisatorisk plassert i kommunedirektøren sin fagstab og arbeidsoppgåvene vert utført i nært samarbeid med kommunedirektøren si leiargruppe. Stillinga må sjåast i samanheng med Kinn kommune sin samla helsefaglege og beredskapsmessige kompetanse og kapasitet.

Vi har ledig:

Medisinsk-fagleg rådgjeving i Kinn kommune
Strategisk planarbeid innanfor helse og omsorg
Smittevernsarbeid
Beredskapsarbeid
Rekrutteringsarbeid
Miljøretta helsevern
Folkehelsearbeid

Kvalifikasjonar:
Vi søkjer etter ein lege som er spesialist i samfunnsmedisin
Erfaring som lege i kommunehelsetenesta, offentleg forvaltning og innan samfunnsmedisin er ønskjeleg
Kjennskap og erfaring frå arbeid som er lista opp under arbeidsoppgåver over vil bli vektlagt
Vi krev politiattest av den som får tilbod om stillinga

Personlege eigenskapar:
Du er sjølvleiande, initiativrik, systematisk og påliteleg
Du har engasjement og interesse for samfunnsmedisin og folkehelse
Du har eit ønskje om å vere med på å utvikle helsetenestene i Kinn kommune
Du har gode gode samhandlingsevner
Du har gode norskkunnskapar og og framstillingsevne

Vi tilbyr:
Varierte og interessante arbeidsoppgåver
Lønn etter avtale
Medlemskap i KLP si pensjonsordning

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til:

Contact person:

Trond Ramstad Olsen Personalsjef, phone: +47 41530112, email: Click here

Contact person:

Jan Helge Dale Kommuneoverlege, phone: +47 90728004, email: Click here

Contact person:

Anders J. Moen Leiar Fag og utvikling, phone: +47 41530108, email: Click here
© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com