SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Kommunelege

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Nordre Follo

Employer: Nordre Follo kommune

Reference: 4194929655

Closing date: 21-03-2020

Apply for the job here.

Visit our home page.

Kommunelege

Rehabilitering og legetjenester.

Nordre Follo kommune. Legeteamet består av 17 kommunalt ansatte leger som alternerer mellom de ulike kommunale medisinske oppgavene. Nordre Follo kommune har seks sykehjem og tre helsestasjoner. Avdeling for legetjenester ledes av lege som er spesialist i allmennmedisin. Kommunen har to kommuneoverleger i 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til sykehjemsmedisin, helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste, daglegevakt/ fastlegekontor og KAD.

Kvalifikasjoner:
norsk autorisasjon
beherske norsk flytende skriftlig og muntlig
vi legger vekt på erfaring innen de beskrevne arbeidsområdene
god evne til å planlegge og gjennomføre pasientforløp etter gjeldende faglige normer og krav
du er under spesialisering eller ferdig spesialist i allmennmedisin

Personlige egenskaper:
gode samarbeidsevner og fleksibilitet
tar medansvar for å løse arbeidsoppgaver som en del av et fagteam
er en engasjert lege som bidrar aktivt til kompetanseheving i tverrfaglig samarbeid
du involverer deg i kommunens samfunnsoppdrag

Vi tilbyr:
Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for at våre ansatte leger får meritterende tjeneste med tanke på spesialist i allmennmedisin.
Vi har avtale om et inkluderende arbeidsliv.
Vi har kommunale pensjonsordninger og velferdsordninger.

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til:

Contact person:

Kerstin Myhrvold Avdelingsleder, phone: +47 98 63 09 17
© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com