SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagleder

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Incognito Klinikk

Closing date: 18.04.2021

Apply for the job here.

Visit our home page.

Psykiater/spesialist i rus og avhengighet

Incognito Klinikk er en korttidsinstitusjon innenfor Helse Sør-Øst, HSØ, som tilbyr behandling til kvinner og menn som har utviklet et avhengighetsforhold til alkohol og/eller legemidler. Klinikken har poliklinisk virksomhet og en døgnenhet med 21 plasser.

Behandlerpersonalet består av leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere, sosionomer og fysioterapeut.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

Faglederen har det overordnede faglige behandlingsansvaret på klinikken
Deltar i klinikkens lederteam
Utarbeide planer for faglig utvikling og strategi i samsvar med HSØ avtalen
Ansvar for klinikkens utadrettede virksomhet
Individualsamtaler, utredning, undervisning og veiledning
Deltar i tverrfaglige team
Leder med personalansvar for legegruppen

Krav til kompetanse:
Lege med spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, eller innen psykiatri

Ønskede kvalifikasjoner:
Kjennskap til fagfeltet tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB
Gode lederegenskaper
Inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
God skriftlig fremstillingsevne
Evne å jobbe både selvstendig og i team
Personlig egnethet blir vektlagt

Vi kan tilby:
En hyggelig arbeidsplass med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Gode muligheter for egen fagutvikling
Konkurransedyktig lønn
Fleksibel arbeidstid
Medlemskap i KLP

For mer informasjon:

Contact person:

Overlege Anneken Stephan, email: Click here

Contact person:

Ledende sykepleier Therese F.Nordstrøm, phone: +47 22 90 26 60, email: Click here
© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com