SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fastlege

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 3474752189

Closing date: 17-08-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Fastlegehjemmel Moholt legesenter - Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 37 private legekontorer og 168 fastleger i Trondheim.

Moholt legesenter AS ble etablert i 1985. Det er et veletablert legesenter med stabilt personale og stabil pasientpopulasjon. Legesenteret drives av fire fastleger.

I 2016 flyttet legekontoret inn i nye, lyse, romslige lokaler midt i hjertet av Moholt studentby; Adresse: Moholt legesenter, Moholt allmenning 3, 7050 Moholt, Tlf 95004420.

Legekontoret disponerer totalt 5-6 legekontorer. Dette gir rom for fleksibilitet.

I forbindelse med flytting ble datapark og telefonsentral fornyet. Legesenteret bruker System X journalsystem og har Helserespons SMS system.

Legene som nå ønsker å avslutte sitt virke som fastleger har drevet sine praksiser siden 1985 og 1991.

Lege 1 har p.t. et listetak på 1200 pasienter. Denne legen ønsker å fratre 31.12.2017.
Lege 2 har p.t. et listetak på 1100 pasienter. Denne legen ønsker å fratre 31.01.2018.

Nye fastleger må godta legesenterets internavtale.

Mer informasjon kan fås av daglig leder Monica Berg tlf. 93892131, evt. hjemmelsinnehavere Kjell Rømyhr Lund 91723345 / Hilde Janbu 97656708.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten - hhv 1100/1200 pasienter (se over).
Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 t/uke i full kurativ praksis.
Deltakelse i interkommunal legevakt, pr. i dag 1-2 vakter pr. mnd. på ettermiddag/kveld.
Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner:
Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege.
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til allmennmedisin.
Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
Søkere som er ferdig med obligatorisk veiledet tjeneste vil bli prioritert.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Allmennlege

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
Personlig egnethet til pasientbehandling
Personlig egnethet til drift av privat legesenter
Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder.
Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Elise Berntzen Vesterhus Avdelingsleder, phone: (+47) 95263567

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com