SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagarbeider

Number of positions: 4

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Reference: 4535647995

Closing date: 04-09-2022

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Fagarbeider veg

ed Trondheim bydrift, Avdeling Veg, er det ledig fire faste 100 prosent stillinger som fagarbeider.

Trondheim bydrift holder byen ren, sørger for rent vann og daglig drift for byens over 200 000 innbyggere. Trondheim bydrift er en kommunal enhet med cirka 330 årsverk. Oppgaver som knytter seg til drift og vedlikehold av kommunaltekniske tjenester ivaretas av avdelingene Idrett, park og skog, Veg, samt Vann og avløp.

I tillegg har vi avdelingene Administrativ støtte, Teknisk støtte, Analysesenteret og SHA-avdeling.

Avdeling Veg har nå behov for å ansette tre kompetente medarbeidere. Som vei- og anleggsarbeider utøver du faget i form av større og mindre arbeidsoppgaver, og der alle oppgaver er like viktige for byen vår og for Trondheims befolkning.

Trondheim kommune jobber for å være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger, noe som krever at du har positive holdninger til natur og miljø, sikkerhet og vernearbeid.

Du jobber både selvstendig og i arbeidsfellesskap, du liker å være ute i vær og vind, har godt håndlag og trives med manuelle oppgaver. Dersom du også har erfaring med vinterdrift og er maskinvant, er det en fordel.

Som ansatt hos oss vil du ha mulighet til å jobbe med stor selvstendighet og frihet, og legge opp arbeidsdagen selv. Du går i turnus og har både dag, natt og helg-arbeid. Ønsker du kompetanseheving og videreutdanning er det store muligheter for det.

Arbeidsoppgaver:

Brøyting, strøing, feiing, renovasjon, støvdemping
Mindre vegarbeid; asfaltering, grusing, vegoppbygging
Inngå i ulike team med ansvar for fagområder som for eksempel skilting, rensk av stikkrenner, asfaltering, brostein- og hellelegging og mindre anleggsarbeid
Beredskapsvakt må påregnes.

Kvalifikasjoner:
Fagbrev fortrinnsvis innen bygg og anlegg eller anleggsgartnerfaget, renovasjonsfaget. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
Minimum kl B
Førerkort kl C, eller være villig til å ta det
Gode kunnskaper i norsk muntlig
Generell IT kompetanse for timeføring samt for å holde seg oppdatert pr e-post og interne nettsider

Ønskelige kvalifikasjoner:
Fordel med maskinførerbevis
Fordel med førerkort klasse T, C og/eller CE
Fordel med erfaring fra vinterdrift
Personlige egenskaper
Være samarbeidsvillig
Være punktlig og pålitelig
Være fleksibel i forhold til skiftende arbeidsoppgaver
Ha evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Godt arbeidsmiljø i trivelige omgivelser
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser dine ferdigheter og erfaringer. Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Sturla Reistad Driftsleder, phone: +47 91112376

Trondheim kommune

er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com