SkanPers kommunikation
headerlogo
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Enhetsleder

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo universitetssykehus HF

Reference: 4428572716

Closing date: 10-10-2021

Apply for the job here.

Visit our home page.

Enhetsleder PHA avdeling for akuttpsykiatri voksen

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene.

På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Gynekolog fulltidsstilling:

Du har faglig kompetanse, erfaring og et ønske om å ta ansvar.
Du vil få en viktig rolle i organisasjonen og være ansvarlig for videre utvikling.
Vi står midt i et spennende prosjekt som vi forteller mer om når du tar kontakt.

Gynekologer deltidsstillinger:
Faste dager, ettermiddag og helg. Her tilpasser vi oss etter hverandre,
stillingene kan fint kombineres med andre stillinger.

Krav til deg som søker:
Norsk autorisasjon
Gode samarbeidsevner
Gode norsk-og engelskkunnskaper.

Vi tilbyr lønn etter avtale, moderne og flotte lokaler. Det er en flott kantine i bygget og Ullern trening er vår nærmeste gode nabo.

Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi jobber tett sammen i et høyt tempo med mange spennende oppgaver.

Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt – dette har vi fokus på fordi vi jobber med mennesker i psykisk krise.

Vår avdeling består av én mottakspost og fire behandlingsenheter hvor vi utreder og behandler pasienter med alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser, bipolar lidelse og depresjon. Avdelingen har døgndrift alle årets dager med vakter både dag, kveld og natt.

Stillingen som lyses ut er enhetslederstilling på psykose 2-enheten. Denne enheten er en lukket akuttenhet som disponerer 9 døgnplasser. Fire av disse er i en skjermet del av enheten.

Vi yter grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste med mulighet for faglig fordypning.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Enhetsleder er ansvarlig for daglig drift av enheten, herunder samlet fag-, budsjett-, regnskap-,
  personal- og resultatansvar
  Ressursplanlegging
  Fremme kontinuerlige forbedringer
  Sørge for positivt og godt samspill mellom ulike fagmiljøer i enheten
  Lede og utvikle et godt faglig miljø gjennom strukturert fagutvikling for medarbeiderne og enheten
  Tilrettelegge et utviklende og inspirerende arbeidsmiljø, ved å utfordre, motivere og ansvarlig gjøre
  medarbeidere
  Tilrettelegge for godt samarbeid med pasienter, pårørende og brukerråd
  Sikre god samhandling med andre enheter i avdelingen, samt med våre interne og eksterne
  samarbeidspartnere

  Kvalifikasjoner:
  Helsefaglig, sosialfaglig, medisinskfaglig eller psykologfaglig utdanning fra universitet eller høyskole
  Ønskelig med relevant lederutdanning og erfaring i ledelse
  Klinisk erfaring fra relevant virksomhet i spesialisthelsetjenesten
  Må beherske norsk skriftlig og muntlig
  Ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri

  Personlige egenskaper:
  Hos oss er det viktig at du:
  Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
  Trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  Resultatorientert
  Sterk på beslutninger og gjennomføring
  Personlig egnethet vektlegges

  Vi tilbyr:
  En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
  En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
  En reise mot nytt og moderne sykehus
  Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
  Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Ta kontakt med:

Contact person:

Thorbjørn Harald Sundin Avdelingsleder, phone: +47 99216599

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne l å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin.

Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass.

Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte e din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com